Rynek IT w Polsce się zmienia

Z analiz firmy DiS wynika, że największe polskie przedsiębiorstwa wykazują stosunkowo niewielką dynamikę wzrostu wydatków na informatyzację w porównaniu z ogółem nakładów na IT. Jest to dowodem dojrzewania polskiego rynku IT. W analizowanych 100 największych polskich firmach na 10 pracowników przypadało średnio 3 stanowiska komputerowe, zaś jeden informatyk - na 100 osób. Według wstępnych ocen DiS w zeszłym roku wartość polskiego rynku IT wyniosła ok. 22,8 mld zł.

Łączne wydatki 100 największych przedsiębiorstw na informatykę wyniosły w zeszłym roku ok. 5,7 mld zł. Dla porównania w 2002 roku były one tylko o 1,2 mld niższe. W analizowanej grupie firm przeciętne roczne nakłady na informatykę stanowiły 0,97 proc. przychodów, a w uznawanym za kryzysowy 2002 roku - ok. 1,3 proc. Największy udział nakładów na informatykę, liczony jako procent przychodów ogółem, odnotowano w 2007 r. w bankowości - 5,3 proc. Oznacza to, że w zeszłym roku sektor bankowości wyprzedził firmy telekomunikacyjne, które od lat dominowały w wysokości nakładów na IT. Według ekspertów DiS następne branże notujące wysokie udziały nakładów na informatykę w przychodach za zeszły rok to: sektor mediów i rozrywki, ubezpieczenia oraz przemysł spożywczy. Najmniejsze względne nakłady na informatykę ponoszą: sektor wydobywczy oraz budownictwo.

Według analityków DiS w 2007 roku nakłady na informatykę wśród 100 największych przedsiębiorstw w Polsce stanowiły jedną czwartą wszystkich nakładów na IT w Polsce. Pięć lat temu pierwsza setka największych firm była źródłem trzeciej części polskiego rynku IT. Zdaniem analityków malejący udział nakładów na IT w przychodach rocznych, a także w odniesieniu do całego rynku IT jest potwierdzeniem zmian zachodzących w polskiej gospodarce. "Obecnie w rosnącej liczbie branż można budować od podstaw firmy, które w ciągu kilku lat są w stanie zagrozić liderom rynkowym. Przyczyniło się do tego obniżenie kosztów inwestycji informatycznych, a także nowe metody organizacji pracy, a w szczególności coraz popularniejszy outsourcing" - czytamy w oświadczeniu DiS.

W analizowanych firmach na 10 pracowników przypadało średnio 3 stanowiska komputerowe. Zdaniem analityków w porównaniu z rokiem 2002 w większości branż wskaźnik ten wzrósł. Spadek wystąpił przede wszystkim w bankowości, transporcie i kolportażu oraz przemyśle drzewnym i meblarskim. W przypadku firm z sektora bankowego zmiana tego wskaźnika była wynikiem racjonalizacji zatrudnienia w tym sektorze. W sektorze telekomunikacji wskaźnik skomputeryzowanych stanowisk wyniósł prawie 100 proc. Według autorów raportu poziom komputeryzacji stanowisk pracy u operatorów komórkowych już od wielu lat przekraczał 100 proc, a statystykę firm telekomunikacyjnych podwyższyła przede wszystkim aktywność inwestycyjna TPSA.

W ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnienie pracowników działów IT w 100 największych przedsiębiorstwach w 2007 roku wzrosło i przekroczyło 9,4 tys. osób. Spadł natomiast udział informatyków w zatrudnieniu tych przedsiębiorstw. Jeden informatyk przypada średnio na 100 osób. Zdaniem ekspertów liczba ta nie oddaje rzeczywistego wzrostu popytu na specjalistów ds. IT, ponieważ coraz więcej firm decyduje się na outsourcing obsługi informatycznej.