Rynek dojrzał do Linuksa

Polski rynek informatyczny jest gotowy do przyjęcia rozwiązań linuksowych - oceniają autorzy raportu opublikowanego po konferencjach "Linux: The Big Picture". Istnieje natomiast niedosyt informacji, który rodzi obawy o zdolność wykorzystania tych rozwiązań jako szansy na tańsze i bezpieczniejsze prowadzenie biznesu.

Novell Polska i HP Polska przedstawiły wyniki ankiety przeprowadzonej w marcu tego roku wśród łącznie blisko tysiąca użytkowników i partnerów handlowych, uczestniczących w konferencjach "Linux: The Big Picture", które miały miejsce w 12 dużych miastach Polski.

Chcą, ale się boją

Ankietowani użytkownicy (blisko 700) to zarówno przedstawiciele małych, kilkuosobowych firm, jak i dużych korporacji, mających powyżej 10 tys. pracowników i ponad 1000 stacji roboczych. Najliczniej reprezentowana w badaniu jest branża edukacyjna - 16,8%. Inne branże, powyżej 10% w próbie, to: produkcja, jednostki samorządowe, handel oraz usługi serwisowe.

Zainteresowanie Linuksem jako platformą systemową dla serwerów i komputerów osobistych wyraziło ok. 60% użytkowników. Jako największą zaletę Linuksa wymieniano niskie koszty, a następnie stabilność, mniej istotne dla badanych były takie cechy jak bezpieczeństwo czy wydajność.

Systemy linuksowe są używane najczęściej jako serwery WWW (55%), serwery poczty (50%) lub też serwery baz danych (41%). Zdecydowanie rzadziej - jako system operacyjny na stacjach roboczych, choć takie użycie systemów linuksowych zadeklarowało już 30% respondentów.

Aż 83% uczestników konferencji stwierdziło, że w ich firmach lub instytucjach używana jest obecnie jedna z dystrybucji systemu Linux. Najczęściej używane w firmach lub instytucjach dystrybucje linuksowe to Red Hat (46%), Mandrake (24%), SUSE (23%) oraz Debian (21%).

Od dostawców Linuksa ankietowani potencjalni klienci wymagają przede wszystkim informacji. Zdaniem resellerów, największe obawy potencjalnych użytkowników budzi brak umiejętności pracy w środowisku Linux, brak oprogramowania aplikacyjnego oraz obawa przed komplikacjami związanymi z migracją.

Dealerzy widzą zainteresowanie Linuksem

Badanie objęło także 269 firm dealerskich posiadających umowy partnerskie z czołowymi producentami branży IT. Połowa badanych firm zajmuje się ponadto produkcją oprogramowania autorskiego. Zdecydowana większość - 91% - zauważa żywe zainteresowanie swoich klientów ofertą linuksową. Jako zalety klienci ankietowanych firm mają dostrzegać przede wszystkim cenę i stabilność. Bezpieczeństwo ceni sobie 17% klientów, zaś co dziesiąty - wskazuje na wydajność systemu jako jego szczególnie cenną zaletę. Zainteresowanie Linuksem wykazuje wielu klientów eksploatujących Windows.

Respondenci-daelerzy w większości mają już doświadczenie linuksowe - prawie trzy czwarte z nich sprzedaje rozwiązania oparte na tej platformie. Najczęściej są to rozwiązania serwerowe: serwery WWW (72% przypadków), serwery plików i wydruków, serwery pocztowe, serwery baz danych, serwery aplikacji - 40% firm decyduje się na takie zastosowanie Linuksa w firmie, routery i firewalle.

Najczęściej instalowaną u klientów dystrybucją Linuksa jest Red Hat. Niewiele ustępuje mu SUSE, a następnie Mandrake, jednak poważną pozycję stanowią "inne" - 47% przypadków.


Zobacz również