Rynek pisze artykuły

Właściciele lokalnej prasy w Stanach Zjednoczonych nie starają się kształtować poglądów politycznych swoich czytelników.

Matthew Gentzkow i Jesse M. Shapiro, profesorowie ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Chicago przygotowali dla nadchodzącego wydania Journal of Economic Perspectives artykuł poświęcony stronniczości mediów. Autorzy przekonują, jak wiele wyjaśnia o mediach analiza porównawcza rynkowej konkurencji mediów i walki politycznej o głosy wyborców.

Gentzkow i Shapiro zbadali zwroty stosowane w wystąpieniach w amerykańskim Kongresie, porównując je ze zwrotami używanymi przez gazety, i na bazie tego porównania zbudowali obiektywny wskaźnik stronniczości. Jego zadaniem jest określanie, jak często występujące w prasie schematy językowe odzwierciedlają te, które są właściwe dla demokratów bądź republikanów. Za tym powielaniem werbalnego opakowania programów politycznych iść ma - według założenia autorów - promowanie w prasie samego programu.

Badaczze ustalili, że na rynkach lokalnych gazety mają tendencję do dostosowywania pierwszej strony i prezentowanych treści do poglądów czytelników. Walka o przypodobanie się gustom czytelników ma większe znaczenie niż wszelkie inne czynniki. W związku z tym sympatie polityczne właściciela konkretnej gazety nie znajdują odzwierciedlenia w tekstach publikowanych na łamach.


Zobacz również