Rynek się kurczy, arabskie fundusze tracą

Arabskie państwowe fundusze straciły w ubiegłym roku miliardy USD, mimo rekordowych cen ropy naftowej. Powodem były straty na giełdzie i w innych inwestycjach - wynika z raportu Rady Stosunków Międzynarodowych.

Autorzy raportu twierdzą także, że fundusz dotychczas uważany za największy spośród arabskich funduszy państwowych (jego właścicielami jest m.in. Abu Dhabi Investment Authority - ADIA) jest znacznie mniejszy niż oceniano wcześniej. Jego wartość zmniejszyła się w 2008 r. o ponad jedną czwartą.

Raport szacuje, że w przypadku sześciu członków produkującej energię Gulf Cooperation Council wartość funduszy zmalała o 82 mld USD do 1,2 bln USD w ubiegłym roku i ten trend jest nadal widoczny.

Wielkość strat spowodowanych złą sytuacją na światowych rynkach pokazuje przykład wspomnianego już funduszu ADIA, który w listopadzie 2007 r. zainwestował 7,5 mld USD w Citigroup. Inny fundusz - Kuwait Investment Authority objął znaczące udziały w Citi i Merrill Lynch W tej chwili akcje Citigroup spadły o 80% w porównaniu z wartością z tego okresu, a Merrill Lynch został sprzedany Bank of America za ułamek sumy zapłaconej przez fundusz z Kuwejtu.