Rysunek techniczny dla każdego - ViaCAD

W pierwszym kwartale 1999r. rozpoczęto w USA sprzedaż programu ViaCAD do komputerowego wspomagania projektowania.

W pierwszym kwartale 1999r. rozpoczęto w USA sprzedaż programu ViaCAD do komputerowego wspomagania projektowania. Jest to kolejna aplikacji firmy ViaGrafix z tej dziedziny, ale tym razem przeznaczona dla amatorów.

Rysunek techniczny dla każdego - ViaCAD
Ten niedrogi, prosty w obsłudze, dwuwymiarowy program typu CAD można wykorzystywać w domu oraz do nieskomplikowanych projektów technicznych. Aplikacja ma strukturę analogiczną do profesjonalnego pakietu DesignCAD. Zachowano w niej nie tylko układ ekranu, nazwę poleceń czy skróty klawiaturowe, ale przede wszystkim sposób tworzenia rysunku. Wszystko po to, aby w przyszłości użytkownik ViaCAD mógł bez problemu rozpocząć pracę z bardziej zaawansowanym systemem. Jest to jednak program, który ma wiele własnych, unikalnych opcji jak np. możliwość rysowania linii podwójnej, ułatwiającej kreślenie ścian z automatycznym wstawianiem okien i drzwi, bez konieczności "wycinania" otworów. Podczas rysowania linii lub innych obiektów na bieżąco wyświetlana jest długość i przyrosty współrzędnych od wprowadzonego punktu do aktualnego położenia kursora. Ta cecha, w połączeniu z siatką przyciągania oraz punktami charakterystycznymi umożliwia szybkie i precyzyjne kreślenie. Kolejną cechą tego programu jest polecenie, które umożliwia automatyczne wprowadzanie wymiarów do zaznaczonej grupy obiektów. Ten sposób wymiarowania "rozpoznaje" np. wstawione do rysunku okna i drzwi w ścianie. ViaCAD ma cztery podstawowe sposoby określania wymiarów: liniowy, kątowy, wymiar średnicy i promienia oraz współrzędne. Do rysowania służy kilkadziesiąt poleceń obejmujących linie równoległe i prostopadłe, krzywe (także Beziera), wieloboki, łuki i okręgi. Rysunek może zawierać dowolne opisy i atrybuty. Do programu dołączono 3 tysiące symboli podzielonych tematycznie. Eksport i import m.in. w formacie AutoCAD-a, DWG i DXF umożliwia współpracę z innymi aplikacjami, zaś znaczną automatyzację pracy - zarejestrowane w programie makropolecenia. Zapis w formacie VRML i HTM pozwala umieszczać rysunek w Internecie. Elastyczna konfiguracja programu umożliwia dostosowanie układu klawiatury, poleceń z menu i palet narzędziowych do indywidualnych wymagań. Do pakietu dołączono obszerną, bo licząca aż 440 stron angielską dokumentację oraz kasetę wideo. Wymagania sprzętowe: Windows 95/98/NT 4.0, 486DX, 16 MB RAM, SVGA 800x600x256 i ok. 20 MB wolnego miejsca na dysku.