Rząd USA da zarobić specom od zarządzania wiedzą

Federalne wydatki na produkty i usługi związane z zarządzaniem wiedzą wzrosną w USA z 820 mln USD w obecnym roku budżetowym do 1,3 mld USD w roku 2008 – szacuje agencja INPUT.

INPUT, agencja badania rynku usług dla sfery publicznej w Stanach Zjednoczonych ocenia, że wydatki federalne na produkty i usługi związane z zarządzaniem wiedzą będą w ciągu najbliższych pięciulat rosły ze średnio rocznie o 9%, tak by w 2008 roku sięgnąć 1,3 mld USD.

"Rozwiązania dla zarządzania wiedzą to szybko rozszerzający się rynek wydatków wszelkich agencji rządowych związanych z bezpieczeństwem kraju, szczególnie tych zbierających, przetwarzających i przekazujących informacje" - komentuje analityk INPUT. Według raportu, głównym ośrodkiem wszystkich działań i inwestycji w zaządzanie wiedzą będzie nowy Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Homeland Security Department), wzrosnie jdnak także zapotrzebowanie innych istniejących ośrodków administracji, jak choćby Departamentu Stanu czy Departamentu Sprawiedliwości.

W obrębie tych rosnących wydatków najszybciej powiększać się będą koszty federalne związane z usługami profesjonalnymi – doradztwem, projektowaniem i integracją systemów.