Rząd walczy z piratami

Ministerstwo Kultury poinformowało wczoraj, że międzyresortowy zespół ds. przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich i pokrewnych pod przewodnictwem Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego, zaakceptował "Strategię działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce".

Dokument ten musi teraz zostać zatwierdzony przez Komitet Integracji Europejskiej (zostanie mu przedstawiony w przyszłym tygodniu), a następnie przez Radę Ministrów.

Waldemar Dąbrowski podczas posiedzenia zespołu mówił m.in. o fundamentalnym znaczeniu skutecznej ochrony praw własności intelektualnej dla kultury i gospodarki we współczesnym świecie. Jego zdaniem, Polska, chcąc rozwijać nowoczesną gospodarkę, promować i chronić swoją kulturę oraz zająć ważne miejsce w Unii Europejskiej, musi skutecznie walczyć z niestety powszechnym w naszym kraju naruszaniem praw autorskich.

W "Strategii działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce" wymieniono następujące cele walki z piractwem:

- Zwiększenie efektywności, skuteczności oraz lepszej koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem.

- Zwiększenie efektywności i skuteczności działań wymiaru sprawiedliwości w walce z piractwem.

- Analiza obecnie obowiązującego prawa i ewentualne przygotowanie zmian pod kątem zwiększenia efektywności walki z piractwem.

- Ograniczenie, a następnie likwidacja procederu piractwa na Stadionie Dziesięciolecia.

- Monitorowanie działań administracji.

W dokumencie znalazły się zapisy, wskazujące które organy rządowe są odpowiedzialne za ich realizację oraz w jakich terminach mają one być zrealizowane. Przedstawiciele Ministerstwa kultury sądzą, że przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów, a następnie późniejsza jego realizacja pozwoli na obniżenie poziomu naruszeń praw własności intelektualnej w naszym kraju.

Więcej informacji:

http://www.mk.gov.pl