Rząd zajmie się pakietem dot. inwestycji teleinformatycznych

Ma on przygotować Polskę do inwestycji w budowę sieci szerokopasmowych na szeroką skalę - powiedział wczoraj (28 maja) Witold Drożdż, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Pisaliśmy o tym już w marcu.

Jak wyjaśnił podczas IV Kongresu Gospodarki Elektronicznej, chodzi m.in. o projekt ustawy dotyczący modernizacji sieci teleinformatycznych, który przygotował międzyresortowy zespół "Polska Cyfrowa" we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej - podaje PAP.

Do 2013 r. rząd i samorządy, będą mogły wydać kilkanaście miliardów złotych na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

"Ten projekt jest legislacyjną przepustką do tego, aby w ciągu kolejnych lat, w których mamy dostęp do imponujących środków ze źródeł unijnych na realizację tych przedsięwzięć, m.in. inwestycji teleinformatycznych, sensownie, sprawnie, efektywnie je wykorzystać" - powiedział Witold Drożdż. Jednym z założeń projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych jest otwarty dostęp do gruntów i budynków dla potrzeb inwestycji telekomunikacyjnych, które pozwolą na dostarczanie szerokopasmowego internetu - zarówno do gruntów Skarbu Państwa (np. drogi, koleje, lasy mosty) i samorządowych, jak i prywatnych. Projekt zakłada też otwarty dostęp do infrastruktury - nie tylko telekomunikacyjnej, ale także wodnokanalizacyjnej, energetycznej, gazowej.

Międzyresortowy zespół "Polska Cyfrowa" powołany został przez premiera Donalda Tuska w grudniu 2008 r. Zajmuje się rozwojem sieci szerokopasmowej w Polsce. Zdaniem Witolda Drożdża, do 2013 r. rząd i samorządy, będą mogły wydać kilkanaście miliardów złotych na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Środki te będą pochodzić z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Pieniądze z UE na ten cel będą dodatkowo uzupełniane środkami z budżetu, jednak przy realizacji konkretnych przedsięwzięć udział środków z funduszy strukturalnych będzie stanowił ok. 85%.