Rząd zakłada duży wzrost

Wicepremier Jerzy Hausner przewiduje na IV kw. br. czteroprocentowy wzrost gospodarczy.

Zdaniem wicepremiera na tak szybki wzrost Produktu Krajowego Brutto wpływ będzie miał przede wszystkim wzrost produkcji i eksportu oraz pobudzanie inwestycji. We wrześniu br. nastąpił wzrost nakładów inwestycyjnych firm w Polsce - o 1,2% (dane wg Głównego Urzędu Statystycznego).

Na trzeci kwartał br. minister Jerzy Hausner przewiduje również 4-proc. wzrost gospodarczy, zaś na cały rok - 3,5%. Jego zdaniem,dla utrzymania tendencji wzrostowej wystarczy kontynuacja dotychczasowych działań i zajęcie się finansami publicznymi. Istotne dla rozwoju gospodarki jest również obniżenie podatków.

Plany przyszłorocznego budżetu zakładają wzrost gospodarczy w tempie 5% i zdaniem wicepremiera jest to założenie realne.


Zobacz również