"Rządowy Napster"

Władze USA zamierzają wykorzystać technologię peer-to-peer do ułatwienia wymiany danych statystycznych.

Władze USA zamierzają wykorzystać sieć typu peer-to-peer do stworzenia szybkiego systemu wymiany danych statystycznych między instytucjami. Ponad 70 amerykańskich agencji rządowych, w tym CIA i agencje zajmujące się spisami ludności oraz ochroną środowiska, uruchomiły portal FedStats.net. Oprócz umieszczania w nim informacji dla obywateli zastosowany tam system umożliwi także współdzielenie danych między agencjami. Przyczyni się to zwiększenia prędkości ich przekazywania i jednocześnie zmniejszenia kosztów. Instytucje korzystające z sieci nie będą bowiem zmuszone do zakupu nowych komputerów do obróbki danych i przechowywania ich kopii w każdej instytucji.

Wyszukiwanie danych będzie się odbywało nie tylko na życzenie użytkownika, jak w przypadku Napstera, ale również automatycznie. Oprogramowanie stworzone na bazie XML przez firmę NextPage umożliwi budowanie specjalnych szablonów sprawozdań czy raportów. System automatycznie co pewien czas będzie je aktualizował, pobierając potrzebne dane z odpowiednich komputerów znajdujących na terenie Stanów Zjednoczonych.