Rządowy portal

Władze RP przygotowały serwis e-msp, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw.

Powstał informacyjny portal rządowy e-msp.pl, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorcy mogą znaleźć tam m.in. najważniejsze informacje o prawodawstwie i rynku kapitałowym w Polsce. Znajdują się tam także odsyłacze do stron internetowych firm działających na rzecz rozwoju sektora MŚP oraz słownik podstawowych pojęć dotyczących giełdy. Część z wymienionych sekcji serwisu na razie nie działa, lecz autorzy zapowiadają ich rychłe uzupełnienie i uruchomienie.

Wykonawcą rządowego programu jest Centralna Tabela Ofert SA wraz z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, Departamentem Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki oraz Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przy aktualizacji portalu wykorzystywane będą informacje uzyskiwane od terenowych ośrodków Krajowego Systemu Usług należącego do Fundacji. Ośrodki te mają pomagać firmom w dostępie do informacji o rynku kapitałowym, a także zgłaszać odpowiednim instytucjom oczekiwania przedsiębiorców.

Głównym celem prowadzonej przez e-msp kampanii edukacyjno-informacyjnej jest przyciągnięcie małych i średnich przedsiębiorstw na rynek regulowany (giełdowy i pozagiełdowy) poprzez przybliżenie regulacji i zasad funkcjonowania rynku papierów wartościowych, a także przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z osiągnięcia statusu spółki publicznej.

W Polsce działa ok. 3 mln małych i średnich przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest ok. 7 mln osób. Większość z nich nie posiada wystarczającego kapitału na dalszy rozwój i ten projekt ma pomóc w jego zdobyciu.

Więcej informacji: www.e-msp.pl


Zobacz również