Rządy do dzieła

Gospodarka strefy euro potrzebuje zdecydowanych działań ze strony rządów państw Dwunastki – stwierdziła Komisja Europejska.

Jak podała Komisja Europejska, gospodarka Eurolandu nadal nie wykazuje oznak przyspieszonego tempa wzrostu. Niepewność co do dynamiki ożywienia popytu wewnętrznego narasta, nadal słaba jest koniunktura w światowym handlu, a perspektywy wzrostu inwestycji pogorszyły się.

Kurs euro wzrósł od stycznia br. do listopada o 7% i według Komisji Europejskiej, ogranicza to marżę eksporterów i na dłuższą metę prowadzi do osłabienia wzrostu eksportu.

Rządy państw Dwunastki powinny prowadzić taką politykę wewnętrzną aby poprawić zaufanie konsumentów i przedsiębiorców – zaleciła KE. Jednym ze środków prowadzących do tego celu ma być zwiększona konsolidacja budżetowa i związana z nią redukcja nadmiernego zadłużenia i deficytów.