SACD jednym kablem

Denon Link (obecnie trzecia generacja) jest specjalnym protokołem transmisji cyfrowych danych z odtwarzaczy DVD do amplitunerów i wzmacniaczy A/V. Jakość dźwięku, osiągana za pomocą takiego połączenia, dzięki szybkości transferu danych i jego strumieniowemu charakterowi stoi na bardzo wysokim poziomie. Do niedawna interfejs ten, nie pozwalał na przesyłanie sygnału SACD. Teraz uległo to zmianie, a użytkownicy urządzeń z Denon Linkiem mogą dokonać uaktualnienia oprogramowania swoich urządzeń.

Wyższość Denon Linka nad konwencjonalnymi typami połączeń, jak IEEE1394 (Fire Wire) lub HDMI 1.1 jest taka, że te ostanie jako formaty komputerowe, mają charakter pakietowy, a przesyłany cyfrowo sygnał audio jest podatny na zniekształcenia typu "jitter". W Denon Link 3rd (trzeciej generacji) wyposażone są odtwarzacze DVD: DVD-A1XV, DVD-A11 oraz wzmacniacze AVC-A1SR, AVC-A11XV i amplituner AVR-3805.

Do tej pory istotnym ograniczeniem funkcjonalności zastosowania Denon Linka był brak możliwości przekazu sygnału SACD. Zakaz ten wynikał z polityki firmy Sony, właściciela praw do technologii SACD, obawiającej się łamania praw autorskich podczas ewentualnego, całkowicie bezstratnego, kopiowania płyt SACD z użyciem Denon Linka. Dzięki osiągniętemu niedawno porozumieniu, od 01.06.2005, Denon Link 3rd jest oficjalnie uznanym sposobem transferu dwu i wielokanałowego sygnału SACD. Oznacza to, że obecnie wystarcza jeden kabel Denon Link by móc przesłać cyfrowe sygnały audio: CD, DVD-Video, DVD-Audio i SACD.

Wszystkie nowe modele ww. urządzeń są już wyposażone w oprogramowanie umożliwiające cyfrowy przekaz SACD Denon Linkiem. Właściciele sprzętu kupionego wcześniej, którym zależy na uruchomieniu opisanej opcji, mogą skontaktować się z polskim dystrybutorem Denona, firmą Horn Distribution (tel. 22 331 55 33, email - serwis@horn.pl ) w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia aktualizacji. Urządzenia kupione w sieci sprzedaży Horn Distribution taką modyfikację przejdą w serwisie bezpłatnie.


Zobacz również