SAP: Porównaj swoją firmę z konkurencją

Przedstawiciele niemieckiego koncernu poinformowali o udostępnieniu narzędzia umożliwiającego dokonanie analiz porównawczych wydajności pracy firmy w stosunku do innych przedsiębiorstw na całym świecie. Udział w programie jest bezpłatny dla klientów oraz wybranych potencjalnych klientów SAP.

SAP Performance Benchmarking pozwala na porównanie przedsiębiorstwa z konkurencyjnymi firmami z wybranej branży, jak również ocena zastosowanych praktyk biznesowych na tle osiągnięć innych firm korzystających z rozwiązań SAP. Według oficjalnej informacji dotychczas w badaniu wzięli udział przedstawiciele 1,5 tys. firm z całego świata. Analiza porównawcza może obejmować m.in. obszary: finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, zakupów, produkcji i zarządzania majątkiem. Porównywać można również rozwój produktów. System SAP Performance Benchmarking umożliwia również ocenę jakości stosowanych w organizacji praktyk biznesowych.

"SAP Performance Bechmarking jest metodą szybkiego określenia stanu rzeczy w przedsiębiorstwie - wyrażonego nie tylko w liczbach ale również w ocenach jakościowych dotyczących poszczególnych procesów biznesowych. W odróżnieniu od typowego badania porównawczego, precyzyjnie wykrywa ono luki wydajnościowe na styku biznesu z technologią. Mogą być one podstawą do wypracowania dalszych istotnych decyzji w organizacji" - mówi Dariusz Samól, Architekt Rozwiązań Biznesowych odpowiedzialny za program SAP Performance Benchmarking w Polsce.

Więcej informacji na witrynie www.sap.pl/benchmarking

W serwisie ERPStandard.pl przeczytasz także:

BCC: Nowa metodyka wdrożeń SAP

Oracle: będzie więcej specjalizowanych partnerów

SAP: W stronę procesów i społeczności