SCO: sporny kod do wglądu

Wczoraj w Las Vegas podczas pierwszego dnia dorocznej konferencji SCO Forum producent ogłosił dostępność oprogramowania UnixWare Office Mail Server 2.0 oraz nową wersję rozwiązania SCO Authentication 2.1 for MS Active Directory. Największe zainteresowanie uczestników wzbudziła jednak prezentacja fragmentu kodu źródłowego Unixa, który według SCO został bezprawnie wykorzystany w systemie Linux.

Innego zdania jest Bruce Perens, jeden z najbardziej aktywnie działających członków społeczności open source, do niedawna związany z HP. Udostępniony przez SCO fragment kodu dotyczy obsługi pamięci operacyjnej. Bruce Perens po przeanalizowaniu „dowodów” stwierdził, że zarzuty SCO są bezpodstawne. Twierdzi on, że SCO (Caldera) samo dystrybuowało owy kod na mocy licencji GLP we własnej wersji systemu Linux. Poza tym te same algorytmy na mocy odrębnej ugody z AT&T – twórcą Unixa – wykorzystuje system BSD, do którego SCO nie może rościć sobie praw. Podobnie skomentował sprawę sam twórca Linuxa - Linus Torvalds.

Przedstawiciele SCO Group podtrzymują zarzuty, twierdząc, że przedstawiony fragment kodu jest tylko jednym z wielu przykładów na bezprawne wykorzystanie własności intelektualnej firmy. Kolejne dowody SCO ujawni zapewne w ciągu dalszych potyczek prawnych z IBM. SCO oskarża Big Blue o bezprawne

"przekazanie" środowisku open source fragmentów kodu źródłowego Unixa, domagająć się odszkodowania w wysokości przeszło 3 mld USD.