SCSI/LVD

Sukces SCSI w segmencie profesjonalnym wynika między innymi z ciągłości standardu. W trakcie całego rozwoju kompatybilność pozostawała zawsze w centrum uwagi. Liczne standardy współpracują do dziś bez problemu, jeśli zostaną spełnione podstawowe warunki.


Sukces SCSI w segmencie profesjonalnym wynika między innymi z ciągłości standardu. W trakcie całego rozwoju kompatybilność pozostawała zawsze w centrum uwagi. Liczne standardy współpracują do dziś bez problemu, jeśli zostaną spełnione podstawowe warunki.

Każdy nowy standard SCSI musi spełnić wręcz drakońskie wymagania zgodności z wcześniejszymi wersjami. I tu pojawia się pierwszy haczyk - pierwszy standard SCSI dysponował przepustowością 5 MB/s (1000), przy szerokości pasma 8 bitów. Dzisiaj to 320 MB/s (1000) i 16 bitów (Ultra 320 SCSI). Przez lata powstała cała kolekcja wtyków i gniazd. Jeżeli nie zastosujesz jakichś sztuczek i nie pogodzisz się z pewnymi ograniczeniami, okaże się, że i w SCSI to i owo nie działa. Triki odnoszą się na ogół do specjalnych ustawień napędu / kontrolera. Do różnych wtyków i gniazd dostępne są oczywiście stosowne adaptery. Przyczyną kłopotów bywają też kable, które przy dużych szybkościach nie są w stanie utrzymać właściwej jakości sygnału, nie wspominając już o prawidłowej terminacji.

LVD i SE

Duża szybkośc przesyłu wersji Ultra2- i Ultra 160/320 SCSI wymagała dostosowania specyfikacji elektrycznej. Aż do Ultra SCSI z maksymalnym transferem 40 MB/s magistrala SCSI pracuje w trybie single ended mode (SE). Na jeden przewód sygnałowy przypada jeden przewód masy. Przy większych szybkościach tryb SE jest zbyt podatny na błędy, ponadto długość kabli byłaby bardzo ograniczona.

Dlatego Ultra2- i Ultra 160/320 SCSI pracuje w trybie LVD (low voltage differential). W tym trybie do każdego bitu danych przypisane są dwa przewody sygnałowe (D+ i D-). Stosowane są bardzo niskie (low voltage) poziomy napięcia, +60 / -60 mV, co pozwala na realizację układów elektronicznych z użyciem posiadanych układów CMOS. Technika LVD jest kompatybilna w dół. Logika kontrolera w napędzie pyta za pomocą sygnału DiffSens o standard SCSI i dostosowuje odpowiednio poziom napięcia.

Kompatybilność napędów LVD

Kompatybilność w dół Ultra 160/320/Ultra2 SCSI ze starszymi wersjami SCSI umożliwia, z pewnymi zastrzeżeniami, pracę mieszaną różnych kombinacji urządzeń SE i LVD.

Dyski LVD z kontrolerami SE

Zgodnie z powyższą zasadą, dyski Ultra 160/320/Ultra2 pracują bez problemu z kontrolerami SE. Przeprowadzone przez nas testy różnych dysków LVD-SCSI z kontrolerami Ultra SCSI Adaptec 294UW Pro i BusLogic Flashpoint LW potwierdzają tezę o kompatybilności w dół. Interfejs LVD nie spowodował zmiany w obłożeniu styków połączeń wtykowych.

Jeżeli kontroler SE mimo wszystko nie rozpoznaje dysku Ultra 160/320/Ultra2, trzeba wiedzieć, że dyski LVD mają na ogół przełączniki, które wymuszają na elektronice dysku prace w trybie SE. Niestety, maksymalny transfer spada wówczas do 40 MB/s. Można też, rzecz jasna, podłączyć dyski LVD i SE do kontrolera SE-SCSI.

Dyski SE z kontrolerem LVD

Kompatybilność w dół Ultra 160/320/Ultra2 SCSI umożliwia również odwrotną konfigurację - urządzenia SE można podłączyć do kontrolera LVD. Kontroler LVD przełącza wówczas swoją magistralę w całości na tryb SE. Niestety, maksymalny transfer jest wówczas ograniczony do 40 MB/s. To samo zachodzi w przypadku pracy mieszanej dysków LVD i SE z kontrolerem Ultra 160/320/Ultra2. Magistrala pracuje w trybie SE. Nie ma możliwości zmiany trybu pracy kontrolera w zależności od tego, który dysk jest aktualnie w użyciu.

Praca mieszana dysków Ultra2/Ultra160

Dyski z interfejsem Ultra2 i Ultra160/320 można bez ograniczeń eksploatować z kontrolerem LVD-SCSI. Inaczej niż w przypadku wspólnej pracy dysków LVD i SE, magistrala kontrolera Ultra 160/320 nie przełącza się wówczas na najwolniejszy tryb pracy. Dyski LVD mogą pracować ze swoją maksymalną szybkością złącza - 80, 160 lub 320 MB/s (1000).

Terminacja/kable w dyskach LVD

SCSI/LVD

Źródło zakłóceń - należy unikać tego typu konstrukcji Y, przede wszystkim w starszych kontrolerach.

Trzeba pamiętać, że dyski LVD z interfejsem Ultra 160/320/Ultra2 nie mają wewnętrznych terminatorów. Wymagają zewnętrznych na końcu kabla. Terminator musi być zgodny ze specyfikacją LVD. Nie wolno też pomylić aktywnch terminatorów z terminatorami LVD - aktywne nie są kompatybilne z LVD i zmuszają całą magistralę LVD do przejścia w tryb SE.

Oprócz typowych terminatorów LVD są też LVD/SE, które nadają się do obu trybów pracy. Elektronika zintegrowana w terminatorach LVD/SE samodzielnie rozpoznaje poprzez przewód DiffSens, czy magistrala pracuje w trybie LVD, czy SE i odpowiednio przełącza jej tryb.

W przypadku pracy mieszanej dysków LVD i SE można też na końcu kabla umieścić dysk SE ze zintegrowanym terminatorem. Podczas pracy mieszanej urządzeń LVD i SE magistrala SCSI znajduje się automatycznie w trybie SE i nie potrzebuje wówczas terminatora LVD/SE.

Kable do dysków LVD

Do pracy dysku Ultra 160/320/Ultra2 z pełną szybkością złącza potrzebny jest specjalny kabel. Zwykłe 68-stykowe płaskie kable Wide SCSI nie nadają się do trybu LVD, ponieważ nie mają odpowiedniej impedancji. Do pracy w trybie LVD potrzebny jest skrzyżowany kabel płaski. W ten sposób zmniejsza się zakłócający wpływ efektów elektromagnetycznych na sygnał przy dużych szybkościach transmisji. Płaskie kable LVD są najczęściej zaopatrzone w terminator LVD/SE.

Choć w Ultra320 SCSI częstotliwość przełączania podwoiła się w stosunku do Ultra160 SCSI, wymagania w stosunku do kabli pozostały niezmienione. W połączeniach punkt-punkt Ultra320 SCSI dopuszcza kable o maksymalnej długości 25 metrów. Jeżeli na magistrali jest więcej niż jedno urządzenie, wartość ta spada do 12 metrów. Mimo, jak wspomniano, niezmienionych wymagań, Adaptec dostarcza swoje kontrolery Ultra320 SCSI ze zmodyfikowanymi kablami. Zamiast skrzyżowanych kabli płaskich Adaptec stosuje kable okrągłe. Adaptec twierdzi, że zmniejsza to odbicia, szumy i przesłuchy między sąsiadującymi przewodami sygnałowymi, a zatem zwiększa integralność danych.

Właściwa konfiguracja dysku

Dyski SCSI dają wiele możliwości konfiguracji, nie tylko klasyczne przypisanie ID za pomocą przełączników. Najważniejsze z nich to opcje terminacji i uruchamiania silnika, a także szerokość bitowa i tryb przesyłu. Za pomocą tych opcji często można zmusić do pracy pozornie niedziałający dysk. Poniżej zestawiamy najważniejsze opcje ustawień. Obowiązują dla większości dysków, choć w pojedynczych przypadkach oznaczenie lub funkcja mogą być nieco inne.

  • Force SE - tylko w dyskach LVD. Ustawienie przełącznika wymusza pracę w trybie SE. Szybkość złącza jest w takim układzie ograniczona do 40 MB/s. Do wykorzystania, gdy kontroler SE nie rozpoznaje napędu LVD.

  • Force Narrow - tylko w dyskach z 68-stykowym złączem Wide lub 80-stykowym interfejsem SCA. Powoduje zmniejszenie szerokości bitowej z 16 (Wide) do 8 (Narrow) bitów. Maksymalna przepustowość spada o połowę. Do wykorzystania, gdy dysk jest podłączony do złącza Narrow kontrolera i odmawia pracy.

  • Terminator Enable - tylko w dyskach SE. Zworka służy do terminacji napędu. Aktywować, gdy dysk znajduje się na końcu kabla i zamyka magistralę SCSI.

  • Terminator Power - w przypadku aktywacji napęd dostarcza zasilanie do zewnętrznego terminatora na kablu SCSI. Zasilanie dostarcza zasadniczo kontroler SCSI, ale rozwiązanie może być pomocne przy długich kablach. Stosuje się w ostatnim dysku na kablu.

  • Enable Motor Start - w przypadku aktywacji przełącznika dysk rusza automatycznie po resecie (Power on Reset). Gdy przełącznik jest nieaktywny, dysk rusza dopiero wówczas, gdy otrzyma odpowiednie polecenie od kontrolera (opcja dostępna dla każdego ID z poziomu BIOS-u kontrolera).

  • Delay Motor Start - start dysku opóźnia się o pewien okres, pomnożony przez ID dysku. W systemach wielodyskowych napędy startują po kolei. Jak wiadomo, w trakcie startu pobór prądu jest największy. Korzyść - opóźniony start zmniejsza szczytowe obciążenie zasilacza.

  • Parity Disable - aktywacja przełącznika dezaktywuje kontrolę parzystości dysku. Z punktu widzenia bezpieczeństwa danych kontrola parzystości winna być włączona.

  • Write Protect - blokada zapisu na dysku. Aktywacja przełącznika powoduje, że dysk jest dostępny tylko do odczytu.