SDI - wrota do Internetu


Gdzie i kiedy

SDI - wrota do Internetu
W okresie pilotażowym usługa wdrażana jest w wybranych miastach Polski. Na liście znajdują się: Bydgoszcz, Lublin, Łomża, Olsztyn, Poznań, Suwałki i Toruń. Do czasu ukazania się tego artykułu, SDI będzie prawdopodobnie dostępna w wielu miejscowościach. W późniejszym terminie planowane jest rozszerzenie oferty na cały kraj. Jak szybko to nastąpi, trudno przewidzieć nawet samemu usługodawcy. Z przeprowadzonych przez nas rozmów z TP S.A. wynika, że firma nie spodziewa się, aby wszyscy posiadacze modemów standardu V.34 czy V.90 natychmiast wyrzucili swój stary sprzęt i stali się abonentami SDI. Problemem stałyby się wtedy również moce przerobowe służb technicznych TP S.A. Przypuszczalnie oferent usługi nie sprostałby takiemu popytowi. Przewidziano spore, ale nie aż tak masowe, zainteresowanie. Szacuje się, że w początkowym okresie wdrażania SDI zakupi około 20-30 tysięcy klientów w skali całego kraju. W czasie gdy przeprowadzaliśmy testy, w Lublinie było zaledwie kilku abonentów tej usługi, jednakże wnioski o uzyskanie SDI napływają od kolejnych klientów. Przedstawiciele Telekomunikacji twierdzą, że systemy dostępowe są w pełni skalowalne i że w każdej chwili istnieje możliwość dostawienia urządzeń obsługujących kolejnych klientów (np. półki NAE obsługujące ponad 120 abonentów).

Jeśli już zdecydujemy się na zamówienie usługi SDI, to stosowny wniosek musimy złożyć w biurze obsługi klienta TP S. A. Plik z gotowym do wydrukowania formularzem zgłoszeniowym zamieszczony jest pod adresem www.tpsa.pl/sdi.

Na tej stronie znajdziemy również szczegółowy spis punktów w kraju, w których można składać zamówienia na SDI. Operator w przeciągu kilku dni udziela odpowiedzi, czy zawarcie umowy będzie możliwe czy też nie. Odmowną odpowiedź dostaną klienci zamieszkali na terenie, gdzie nie przewidziano na razie wdrażania SDI lub też jeśli zestawienie połączenia nie będzie mogło dojść do skutku z przyczyn technicznych.

Warto czy nie warto

SDI będzie z pewnością dobrą inwestycją dla osób, które stale surfują i robią to za pomocą modemów analogowych. Usługa ta pozwoli użytkownikom na obniżenie kosztów przebywania w Sieci oraz na podniesienie jakości samego korzystania z zasobów Internetu. W takich przypadkach wysoka opłata instalacyjna (999 zł) powinna się szybko zamortyzować. Cena miesięcznego abonamentu ustalona na 160 zł nie jest być może tym, czego oczekują mniej zamożni internauci.

Jednak w porównaniu z dostępnymi na rynku innymi ofertami stałych łączy do Sieci, opłata taka nie wydaje się wygórowana. Pozostaje mieć nadzieję, że ceny usługi SDI nieprędko ulegną zmianie. Praktyka dowodzi bowiem, że pod hasłem - "zmiana opłaty" zazwyczaj kryje się informacja o jej zwiększeniu.

Uzyskaliśmy informacje, że Ericsson przygotowuje już kolejną wersję rozwiązania HIS, zapewniającą większą prędkość transferu danych. Według przedstawicieli TP S. A. przed jej wdrożeniem konieczne będzie poprawienie przepustowości sieci szkieletowej w całym kraju.

Konkurencją dla SDI może okazać się dostęp do Internetu poprzez telewizję kablową. Opłaty instalacyjne (około 500 zł) jak też abonamentowe (około100 zł) są niższe niż w przypadku technologii HIS, a sposób podłączenia do Sieci wykazuje zalety podobne do SDI. Spodziewać się należy, że w niedługim czasie prawie każdy abonent "kablówki" będzie mógł zamówić dostęp do Internetu u swojego operatora. Oferta takich usług pozostanie jednak wciąż bardzo ograniczona terytorialnie i tym samym niedostępna dla wielu użytkowników.

Dla polskich internautów rozpoczęcie sprzedaży usługi SDI nie jest tak przełomowym wydarzeniem jak wprowadzenie powszechnego numeru dostępowego 0-202122, od czego właściwie zaczęła się w Polsce kariera Internetu.

Dodatkowe informacje

http://www.tpsa.pl/sdi

http://www.ericsson.pl

http://www.ericsson.com

Nowa propozycja TP S. A. jest jednakże dużym krokiem w kierunku ułatwienia życia indywidualnym użytkownikom Sieci, pragnącym mieć do niej stały dostęp. Zaważyć może na tym również fakt, że od początku roku wzrosły opłaty połączeń telefonicznych. Ofertą powinny być zainteresowane także małe firmy chcące zainstalować własny serwer internetowy. Analizy popytu na SDI przeprowadzone przez Telekomunikację Polską S. A. wydają się być trochę zaniżone. Walory użytkowe technologii HIS, naszym zdaniem powinny zjednać znacznie większą liczbę klientów.