ŚDM: Policja i SOK z nowymi "inwigilacyjnymi" uprawnieniami. I bardzo dobrze

Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży. Policja i Straż Ochrony Kolei uzyskały nowe uprawnienia w zakresie zbierania, przetwarzania i gromadzenia danych na temat uczestników tego ważnego wydarzenia.

Za kilka miesięcy Polska będzie organizatorem Światowych Dni Młodzieży. Aby zabezpieczyć tę imprezę przygotowywana jest ustawa "o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016", co nie jest niczym dziwnym, szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę poważne zagrożenie ze strony terrorystów. Pamiętajmy bowiem, że przyjadą nie tylko miliony ludzi z całego świata, ale również głowa Kościoła katolickiego.

Dzisiaj możemy już zapoznać się z projektem tej ustawy. To interesująca lektura, z której można dowiedzieć wielu ważnych rzeczy. Skupiłem się jednak jedynie na tych z nich, które tematycznie pasują do naszego serwisu.

1. Policji nadaje się rozszerzone uprawnienia m.in. w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych również bez wiedzy i zgody osób, których te dane dotyczą:

Projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

Projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

Informacje będą mogły być zbierane od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 roku. Przetwarzać je będzie można nie dłużej niż do 30 września 2016 roku. Po tym terminie mają być zniszczone. Oczywiście nie dotyczy to materiałów wykorzystywanych w prowadzonych postępowaniach.

2. Straż Ochrony Kolei będzie mogła rejestrować obraz i dźwięk:

Projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

Projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

Powyższy zapis zrozumiałem w ten sposób, że SOK nie będzie mogła nagrywać niczego prewencyjnie, lecz tylko w przypadku zbierania materiału dotyczącego jakiegoś przestępstwa lub wykroczenia. Dalej znalazł się jednak punkt, z którego wynika, że intencja tworzących ustawę jest inna:

Projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

Projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

Podsumowując, SOK będzie mogła wszystko rejestrować w ograniczonym okresie czasu (konkretnie od 18 lipca do 2 sierpnia 2016 roku). Dodatkowo może też w uzasadnionych przypadkach sprawdzać bagaż pasażerów.

3. W związku z oczekiwanym przyjazdem tak wielkiej grupy ludzi odpowiednio zabezpieczony ma być dostęp do telefonii komórkowej. Operatorzy będą więc mogli skorzystać z uproszczonej procedury pozwalającej na instalację tymczasowych stacji bazowych.

Podsumowanie

Jak widzicie, policja i SOK uzyskują nowe uprawnienia, na podstawie których mogą nas nagrywać i zbierać dane osobowe. Uważam to za niezbędne przy tak dużej imprezie i obecnych zagrożeniach. Osoby planujące uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży zachęcam do lektury projektu ustawy, który znajduje się w RCL. Dokument ten zawiera bowiem wiele innych szalenie istotnych informacji, z którymi naprawdę warto się zapoznać.