SETI@home z nowymi radioteleskopami

Projekt SETI@home to poszukiwania życia poza Ziemią polegające na analizie odbieranego przez radioteleskop Arecibo szumu radiowego. Jednak już niedługo w projekcie ma zostać wykorzystany dedykowany układ o nazwie Allen Telescope Array.

ATA jest specjalizowanym teleskopem przeznaczonym wyłącznie do odbioru sygnałów emitowanych przez ewentualne cywilizacje pozaziemskie. Jego nazwa nie jest przypadkowa - pierwszy jej człon to nazwisko Paula Allena, współzałożyciela Microsoftu, który na budowę układu przeznaczył z własnych funduszy 12 milionów dolarów.

ATA ma pracować dla SETI@home przez 24 godziny na dobę. Tymczasem w Arecibo entuzjaści poszukiwań Obcych mieli radioteleskop dla siebie zaledwie przez kilka godzin w roku (!).


Zobacz również