SWF mają apetyt na finanse

Gwałtownie rośnie zainteresowanie funduszy majątku narodowego (SWF, sovereign wealth funds) akcjami podmiotów sektora usług finansowych - stwierdza analiza opublikowana przez dział badawczy Deutsche Bank.

Wartość ujawnionych inwestycji w udziały firm finansowych, dokonanych przez fundusze majątku narodowego, przekroczyła 97 mld dolarów. Z tego 60 miliardów dolarów zainwestowano w ostatnich 6 miesięcy. Do najważniejszych transakcji należą objęcie w Citi 4,9% przez ADIA oraz 4,5% przez GIC, a także 9,9% w Merill Lynch przez Temasek. Chiński fundusz majątku narodowego objął 9,9% w Morgan Stanley, GIC zakupił 9% udziałów UBS, Temamsek/CDB 5,2% w Barclays a QIA/DIFX 40,4% w LSE.

Większość inwestycji w sektorze usług finansowych pochodzi z funduszy majątku narodowego państw Azji (56%, przewodzi singapurski fundusz Temasek) i Bliskiego Wschodu (30%, najaktywniejsze są ADIA - Abu Dhabi Investment Authority oraz klaster dubajski). Najczęściej inwestycje lokowane są w Unii Europejskiej (35%), Stanach Zjednoczonych (34%) i w Chinach (23%).

Analiza DB Research zwraca uwagę, że w obliczu narastającej konkurencji o owe inwestycje, działania krajów wysoko uprzemysłowionych na rzecz jednostronnego wprowadzenia standartów przejrzystości inwestycji funduszy majątku narodowego narażone są na niepowodzenie. Do ustalenia owych standartów potrzebne jest współdziałanie z funduszami.