Są pieniądze na książki

W przyszłym roku 30 mln zł otrzymają na zakup książek biblioteki publiczne - jest to o 20 mln zł więcej niż rok temu.

Rząd podczas przygotowywania budżetu na 2005 rok podjął bezprecedensową decyzję o utworzeniu rezerwy celowej na zakup książek do bibliotek.

30 mln zł przeznaczone na rozwój bibliotek i czytelnictwa w przyszłym roku ma pomóc w odrobieniu zaległości z ostatniego dziesięciolecia. Na utworzenie tej rezerwy złożyły się wszystkie ministerstwa: 10 mln dało ministerstwo kultury, 4,5 mln z pozostałych resortów i 15 mln z rezerwy celowej budżetu.

Dla porównania w 2004 roku na biblioteki przeznaczono 10 mln zł, w 2003 r. - 4 mln zł, w 2002 r. - 150 tys. zł.