Sąd Najwyższy uznaje legalność kopiowania DVD

Amerykańskie stowarzyszenie DVD Copy Control Association poniosło porażkę przed Sądem Najwyższym. Sąd uznał bowiem, iż legalne jest oferowanie na sprzedaż urządzenia, które umożliwia skopiowanie na twardy dysk zawartości zabezpieczonej systemem CSS płyty DVD. Werdykt ten kończy trwający od kilku lat konflikt prawny pomiędzy DVD CCA, a firmą Kaleidoscape (producentem domowych serwerów multimedialnych).

Cała sprawa rozpoczęła się trzy lata temu, wraz z wprowadzeniem przez Kaleidoscape do oferty serwera multimedialnego z wbudowanym twardym dyskiem. Urządzenie to umożliwia łatwe skopiowanie zawartości płyty DVD na twardy dysk - a dzięki zastosowaniu dysków o ogromnej pojemności posiadacz takiego serwera może wygodnie zarządzać całą kolekcją swoich filmów.

Niestety, wkrótce po pojawieniu się tego urządzenia na rynku, organizacja DVD Copy Control Association stwierdziła, iż jego działanie narusza zasady licencji na korzystanie z technologii Content Scramble System, udzielonej Kaleidoscape przez DVD CCA (każda firma, której produkt obsługuje CSS, musi wykupić odpowiednią licencję). Chodziło o to, iż DVD CCA nie pozwala nikomu na kopiowanie zawartości płyt zabezpieczonych systemem CSS. Dlatego też organizacja zażądała od Kaleidoscape natychmiastowego wstrzymania sprzedaży serwera multimedialnego.

Firma uznała jednak, że zarzuty te są bezpodstawne i zdecydowała się na rozpatrzenie sprawy przed sądem. Ostateczny werdykt jest zgodny z oczekiwaniami Kaleidoscape - sędziowie uznali, że wśród warunków umowy licencyjnej udzielonej firmie przez DVD CCA nie znalazł się żaden zapis, który zabraniałby wyposażenia jej produktów w funkcję kopiowania na dysk zawartości płyty DVD. Dlatego też jej działania i produkty są w pełni zgodne z prawem.