Sąd karze za zabezpieczanie płyt

Paryski sąd uznał, że wyposażenie płyty Audio CD w system zabezpieczający, który uniemożliwia jej skopiowanie jest sprzeczne z francuskim prawem i nakazał wydawcy płyty zrekompensowanie strat poniesionych przez nabywcę oraz zapłacenie 5 tys. euro kary.

Wyrok jest zwieńczeniem procesu, wytoczonego francuskiemu oddziałowi koncernu fonograficznego Warner Music przez jednego z klientów. Powód zarzucił wytwórni, że zabezpieczenie systemem DRM (Digital Rights Management) nabytej przez niego płyty "Testify" Phila Collinsa sprawia, iż nie może on w pełni dysponować legalnie nabytym nośnikiem. Największe obiekcje klienta wzbudziło to, że nie był on w stanie skopiować zawartości nośnika - mimo, iż francuskie prawo mu na to pozwala.

Sąd stanął po stronie konsumenta - w werdykcie napisano, że zabezpieczenie płyty było nielegalne i ograniczało prawa klienta. Dlatego też przedstawicielom francuskiego oddziału Warner Music nakazano zrekompensować klientowi poniesione przez niego straty - wyceniono je na 60 euro. Co więcej, wytwórnia będzie musiała zapłacić grzywnę - w wysokości 5 tys. euro.