Sądowe zwycięstwo VIA

VIA wygrała proces sądowy wytoczony koncernowi przez Intela w 2001 roku. Dla przypomnienia dodajmy, że Intel zarzucał VIA nielegalne wykorzystanie w swoich chipsetach dla procesorów P4 pięciu patentów technologicznych.

Sprawę rozwiązał Angielski Sąd Apelacyjny. W uzasadnieniu werdyktu, sędzia podkreślił, że Intel nie może wykorzystywać dominującej pozycji na rynku w celu blokowania dostępności technologii dla konkurencji. Powód, to wymóg zachowania kompatybilności i oprogramowania z układami sterującymi płytami głównymi.

W związku z porażką sądową Intel został zobowiązany do pokrycia kosztów procesu poniesionych przez VIA. Co więcej, VIA zapowiedziała, że wystąpi do sądu brytyjskiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko Intelowi.