Satelitarne oczy sprawiedliwości

Rząd USA i władze 16 stanów podpisały porozumienie w sprawie satelitarnego monitorowania i zdalnego śledzenia przestępców.

W USA aż 30% poważnych naruszeń prawa powodują przestępcy przebywający na zwolnieniach warunkowych. System ich satelitarnego monitorowania i zdalnego śledzenia (Satellite Monitoring and Remote Tracking - SMART) sprawdził się na Florydzie, gdzie monitoring przestępców za pomocą GPS sprawił, że nie popełnili oni żadnego wykroczenia. W związku z tym SMART ma być stosowany także w innych stanach.

Zwykle w ciągu 18 miesięcy od opuszczenia więzienia 27% nie monitorowanych byłych więźniów popełnia wykroczenia. Jak powiedział dyrektor programu Richard Nimer: "Zamierzamy definitywnie zmodyfikować ich zachowania, poddając ich satelitarnej kontroli. Jest to lepsze i tańsze niż budowa kolejnych więzień".

Osoby wychodzące na warunkowe zwolnienie mają zakładane na kostkę nogi specjalne bransoletki. System SMART monitoruje, gdzie znajduje się dana osoba, i wyświetla jej pozycję na mapie na ekranie komputera dyżurującego oficera policji. Dotychczasowe rozwiązania o krótkim zasięgu pozwalały jedynie na śledzenie byłych przestępców w pobliżu domu lub pracy. Jeżeli osoba oddaliła się od stacjonarnych czujników, uruchamiał się alarm, ale stawała się ona dla systemu niewidoczna. Dzięki systemowi SMART cały czas wiadomo, gdzie znajduje się monitorowany człowiek.

Więcej informacji: www.idg.net/