ScenalyzerLive 2.1

Z całą pewnością jedną z bardziej czasochłonnych i żmudnych czynności, szczególnie w przypadku dużej ilości materiału wideo jest proces jego przechwytywania na twardy dysk komputera, a następnie podziału na kolejne sceny.

Z całą pewnością jedną z bardziej czasochłonnych i żmudnych czynności, szczególnie w przypadku dużej ilości materiału wideo jest proces jego przechwytywania na twardy dysk komputera, a następnie podziału na kolejne sceny.

ScenalyzerLive 2.1

Wielu producentów zarówno programów do edycji wideo, jak i kart wideo stara się wyposażać swoje produkty w mechanizmy umożliwiające skanowanie taśmy w celu wyodrębnienia kolejnych scen. Jednak często sposób ich działania pozostawia wiele do życzenia. Całkowitym nieporozumieniem jest nadal stosowanie przez niektóre firmy dwuprzebiegowego skanowania taśmy, w którym w trakcie pierwszego przebiegu dokonuje się analiza zawartości taśmy, a dopiero w drugim przebiegu zasadniczego przechwycenia materiału wideo. Co gorsza, w trakcie drugiego przebiegu mamy często do czynienia z cofaniem i pozycjonowaniem taśmy w miejscu wykrytej sceny. Jak łatwo się domyśleć, taki sposób przechwytywania niepotrzebnie obciąża i dodatkowo zużywa mechanizm niejednokrotnie drogiej kamery lub magnetowidu cyfrowego.

To z czym nie do końca mogą sobie poradzić nawet duże firmy, nie wydaje się stanowić problemu dla austriackiego programisty Andreasa Wintera, który jest autorem rewelacyjnego i uznanego już wśród wielu użytkowników programu ScenalyzerLive. Podstawowym jego zadaniem jest przechwytywanie materiału wideo z automatycznym podziałem na kolejne sceny, które są zapisywane w postaci odrębnych plików AVI. Do detekcji scen program wykorzystuje analizę zmian w ciągłości kodu czasowego zapisywanego na kasecie cyfrowej, np. formatu DV lub Digital8, które powstają po każdym naciśnięciu klawisza STOP lub PAUSE. Innym nieco bardziej skomplikowanym sposobem detekcji scen, w jaki wyposażono program, jest optyczna analiza zmian zawartości obrazu. Materiał w trakcie przechwytywania jest analizowany i każda nagła zmiana w obrazie informuje program o wykryciu sceny. Pomimo że w porównaniu z pierwszą metodą jest ona mniej precyzyjna i bardziej czasochłonna, to są sytuacje, w których trzeba z niej skorzystać, np. do detekcji scen z kaset zarejestrowanych w kamerach analogowych Hi8, a odtwarzanych przez kamery cyfrowe Digital8.

W zależności od wybranego w opcjach używanego programu, możliwe jest przechwytywanie materiału wideo w różnych formatach i wariantach, np. AVI DV Type-1 (MediaStudio Pro), AVI DV Type-2 (Premiere, Vegas), jak również z odrębnymi plikami audio w formacie WAV (Edition).

Poza samym przechwytywaniem ScenalyzerLive wyposażony jest w szereg dodatkowych cennych opcji. Wyłączając skanowanie taśmy, możemy przechwytywać długie sekwencje wideo nieograniczone wielkością pliku (korzystając z systemu plików NTFS) lub z automatycznym podziałem na kolejne pliki 2 lub 4 GB (w przypadku używania systemu FAT 32). Można również wybrać opcję podziału przechwytywanego materiału na kolejne pliki o wielkości 640 lub 700 MB ułatwiające wykonanie kopii na płytach CD-R.

Bardzo interesującą opcją Time Lapse jest przechwytywanie pojedynczych klatek w stałych odstępach czasu. Funkcję taką można z powodzeniem wykorzystać do tworzenia rozmaitych efektów specjalnych. Przykładowo sfilmowany zachód słońca trwający ponad jedną godzinę używając ScenalyzeraLive można przechwycić w plik o długości 15 sekund, co w rezultacie daje 240-krotne przyspieszenie. ScenalyzerLive można również użyć do odtwarzania i zapisywania, oraz szybkiego przeglądania materiału wideo, zapisanego na twardym dysku. Dodatkowo w trakcie przeglądania można "wyciągnąć" żądaną stop-klatkę, dokonać jej ewentualnej korekty (usunąć przeplot i wykadrować), a następnie zapisać w postaci pliku BMP lub JPG.

Inną ciekawą opcją jest szybkie - trwające tylko 5 minut - indeksowanie taśmy cyfrowej, w wyniku którego otrzymujemy listę do przechwytywania wsadowego.

Minimalne wymagania systemowe dla ScenalyzeraLive to system Windows 98SE lub nowszy, DirectX 8, oraz odpowiednia karta wideo. Opisywana wersja programu oznaczona numerem 2.1, według zapewnień autora, obsługuje standardowe karty kontrolerów FireWire (IEEE-1394 OHCI), karty Pinnacl

(StudioDV/DV200/DV300/DV500/Pro-ONE/Edition), karty Canopus (EZDV/DVRaptorRT/DVStorm) oraz karty Matrox (RT2000/2500/RTX).

Warto również wspomnieć, że dostępna jest starsza wersja Scenalyzera 3.52, rozpowszechniana jako freeware, czyli darmowa. Wersja ta przeznaczona jest do podziału na sceny już przechwyconego materiału wideo. Funkcjonalnie w dużym stopniu odpowiada ona wersji Live.

ScenalyzerLive 2.1
ScenalyzerLive 2.1

produkt: ScenalyzerLive 2.1

autor: Andreas Winter (http://www.scenalyzer.com )

cena: shareware - opłata rejestracyjna 39 euro lub USD

konkurenci: oprogramowanie kart do edycji wideo

kontakt: Andreas Winter ( [email protected] )

za:

Skanowanie z wykorzystaniem kodu czasowego oraz optycznej analizy obrazu.

przeciw:

Brak.