Schematy, czyli grafika w biurze

Tworząc nowe dokumenty można skorzystać z gotowych wzorców łącznie ze specjalnie dostosowanymi do specyficznych potrzeb biurowych i automatyzującymi proces tworzenia tego typu grafik diagramami iGrids. Są one podobne do wzorców znanych np. ze spolonizowanego Micrografx SnapGrafx 1.0. Jednak diagramy można też tworzyć od podstaw, zaczynając od "białej kartki". Gdyby diagram okazał się za mały, to program automatycznie poszerzy go na dół i do prawej strony. Jednocześnie pokazane będzie, gdzie wystąpią linie podziału na poszczególne kartki wydruku.

Schematy, czyli grafika w biurze
Najprostszy sposób rysowania polega na wybraniu odpowiedniego symbolu z biblioteki, postawieniu kursora w miejscu, w którym chcemy umieścić symbol, następnie wybraniu kolejnego symbolu i postawieniu go w kolejnym miejscu. Jeśli chcemy automatycznie połączyć nowy symbol z innym, to po wyborze z palety nowego należy wskazać symbol, do którego ma być on przyłączony, nacisnąć lewy klawisz myszy i "wyciągnąć" nowy symbol z poprzedniego. Podczas rysowania program sam podpowiada optymalne położenie kolejnego symbolu w stosunku do poprzednich. Można ignorować te podpowiedzi i skorzystać z siatek iGrids lub tradycyjnych linii pomocniczych. W dowolne symbole można wpisywać teksty. Wystarczy wskazać symbol i rozpocząć pisanie. Jeśli tekst zaczynamy pisać na linii, to przyklei się do niej. Przesuwając linię, równocześnie będziemy przesuwali napis.

Łatwa jest korekta diagramów. Wrzucenie nowego symbolu na linię łączącą dwa inne powoduje automatyczne przecięcie linii w tym miejscu i wstawienie symbolu w nowy przepływ schematu. Usunięcie symbolu powoduje, że symbole przed i po usuniętym pozostają połączone! Podczas korekty można zastąpić dowolny symbol innym (funkcja Arrange, Replace Shape). Ponieważ program pokazuje, które linie łączą się w danym miejscu, a które przechodzą niezależnie od siebie, łatwo można śledzić proces opisany diagramem.

Każdy symbol ma wbudowane zaczepy, do których można przyłączyć linię. Podczas rysowania linii widać, do których miejsc można je przyczepić. Punkty te przyciągają linie. Jeśli położenie zaczepów jest nieodpowiednie, po naciśnięciu prawego klawisza i wyborze "Connect points" można zmodyfikować ich położenie. Ponieważ do biblioteki symboli można dodać grafikę pochodzącą z dowolnego programu (program pozwala na importowanie grafiki w ponad 48 formatach i ich wariantach w tym np. WMF, CorelDraw, Adobe Illustrator, Viso, EPS, JPEG, GIF, BMP), to tą metodą programuje się też zaczepy do tak dodanych symboli. Pod prawym klawiszem wybiera się też m.in. okno formatowania symbolu, można nadać różnorodne wypełnienia, obramowania i cieniowanie. Również położenie poszczególnych pól z danymi jest modyfikowane za pomocą tego klawisza.

Schematy, czyli grafika w biurze
Przy opisie złożonych struktur, w celu łatwiejszej analizy zagadnienia, procesy rozbijane są na podprocesy. Mamy wtedy do czynienia z pojedynczym procesem nadrzędnym, w którym wybrany symbol może reprezentować konkretny podproces. Możliwość zagnieżdżania diagramów powoduje, że kliknięcie symbolu otwiera kolejny diagram, w którym dokładniej opisano procedurę reprezentowaną symbolem. Nie ma ograniczeń co do głębokości zagnieżdżeń. Jeśli w danym podprocesie są analizowane dane, to ich modyfikacja automatycznie aktualizuje je w procesach nadrzędnych. Inną formą organizacji diagramu są warstwy, w których można umieszczać specjalne (np. komentarz) informacje. Warstwy można niezależnie pokazywać i drukować. Jeśli istnieje potrzeba umieszczania obszernych komentarzy, można otworzyć okno Note. W tym miejscu zapisywane są komunikaty, które pokażą się dopiero po wskazaniu symbolu, z którym są skojarzone. Symbol zawierający notatkę jest specjalnie oznakowany.

Wydaje się, że diagram jest najwygodniejszą formą obserwowania procesu, ale niektórzy "tradycjonaliści" będą nadal preferować "tabelki". Dla nich przygotowano widok tabelaryczny, w który szczególnie łatwo wprowadza się większe partie tekstu do umieszczenia w symbolach.