Schematy, czyli grafika w biurze

FlowCharter zapisywał każdy diagram w oddzielnym pliku, iGrafx Professional pozwala wszystkie diagramy dotyczące wspólnego zagadnienia, a także scenariusze działania i raporty, umieścić w jednym wspólnym pliku. Oprócz tego w zasobach schematu można umieścić informacje o użytych symbolach. Zmniejsza to ryzyko pominięcia jakiegoś pliku w przypadku przekazywania innej osobie/aplikacji struktury diagramów opisujących dany zestaw procesów.

Szczególnym typem schematów blokowych są diagramy przebiegu procesów poprzez poszczególne wydziały przedsiębiorstwa. Ten typ iGrafx Professional "odziedziczył" po Optime Express. Wykorzystuje się je w szczegółowej analizie działania firmy. Wprawdzie iGrafx Professional nie potrafi samodzielnie przeprowadzić symulacji procesu na podstawie danych, jednak pozwala opracować dokumenty, na których takie symulacje będzie można wykonać w iGrafx Process (Możliwość wykonywania symulacji to jedyna różnica pomiędzy iGrafx Professional a iGrafx Process.) Dlatego też każdemu symbolowi reprezentującemu tu czynność można przypisać pełne informacje dotyczące zasobów, czasu trwania (łącznie z podaniem np. rozkładu statystycznego czasu trwania), kosztów itp. Rozpoznanie tych procesów jest podstawą, na której można przeprowadzić analizę działania przedsiębiorstwa (wydziału, zakładu) i w efekcie usprawnić jego działanie bądź zanalizować kierunki rozwoju. O znaczeniu takiej analizy najlepiej świadczy fakt, że będzie ona wymagana przy staraniu się o uzyskanie certyfikatów ISO 2000 (następcy norm ISO 9000).

Chyba wszyscy starający się o takie certyfikaty powinni docenić iGrafx Professional. Pozwala bowiem na pełne udokumentowanie istniejących w firmie procesów. Ze względu na graficzny charakter informacji wzrasta jej przejrzystość i ułatwione jest zrozumienie tych procesów. Co więcej, iGrafx Professional pozwala na umieszczenie w schemacie blokowym hiperłączy do wymaganych na danym etapie dokumentów. Do dowolnego symbolu można podpiąć rozmaite hiperłącza uruchamiane np. różnymi kombinacjami klawiszy, co pozwala utworzyć system zarządzający procesami w firmie.

iGrafx Professional ma dość rozbudowane metody publikacji schematów drukowanych bezpośrednio na drukarkach i ploterach. Program potrafi samodzielnie dopasować schemat do istniejącej kartki papieru lub podzielić go na segmenty. Po ich sklejeniu uzyskuje się pełnoformatowy schemat, na którym ponadto można umieścić łącza do kolejnych kartek, tzw. "off-page connectors". Pozornie diagram w tym miejscu jest przecięty, ale symbole zachowują się tak, jakby nadal były połączone odpowiednią linią, a zaznaczone właściwymi symbolami łącza pokazują, gdzie kończy się linia na danej stronie i jej przedłużenie na innej. Funkcja taka bardzo upraszcza organizację złożonych diagramów.

Kolejną formą publikacji jest osadzanie diagramów bezpośrednio w dokumentach tekstowych (np. MS Word), prezentacjach, programach DTP.

Schematy można także eksportować do wielu formatów graficznych (ponad 28 wektorowych i rastrowych, w tym wszystkie podstawowe). Inną metodą jest bezpośrednie publikowanie w Internecie /intranetach. iGrafx Professional ma do zaoferowania możliwość tworzenia grafik zarówno skalowalnych (jako aplet Java) jak i ze standardowymi formatami graficznymi GIF i JPEG. Internetowy schemat zachowuje też wszystkie informacje o hiperłączach i skojarzonych dokumentach.

W Systemie iGrafx moduł iGrafx Professional pełni wyjątkową rolę. Jest "bazą", na której dobudowywane są kolejne zaawansowane programy korzystające z oferowanych przez nią technologii. Wszystkie te aplikacje posługują się wspólnym formatem plików. Dzięki temu w iGrafx Professional można obrabiać dokumenty pochodzące z wyspecjalizowanych (ale i wyraźnie droższych) modułów Systemu. Należą do nich: iGrafx Process służący do przeprowadzania symulacji procesów w przedsiębiorstwie, iGrafx Network i Network PRO - do projektowania, rozpoznawania i dokumentowania sieci, iGrafx EnterpriseCharter - do tworzenia struktur zgodnych z modelem referencyjnym SAP R/3 i ułatwiających wdrożenie tego systemu oraz iGrafx Developement - do tworzenia niezależnych aplikacji wykorzystujących technologie iGrafx. Wszystkie te aplikacje mają również bardzo podobne do siebie i do Microsoft Office interfejsy. Pozwala to zredukować koszty związane z tworzeniem grafik i szkoleniem pracowników.