Schematy, czyli grafika w biurze

iGrafx Professional łączy w sobie dwa dotychczasowe produkty: FlowChartera i Optimę Express, dodając do nich wiele nowatorskich rozwiązań...

iGrafx Professional łączy w sobie dwa dotychczasowe produkty: FlowChartera i Optimę Express, dodając do nich wiele nowatorskich rozwiązań, których w tej chwili - poza programistami - głównymi odbiorcami będą osoby związane z różnymi szczeblami zarządzania firmą oraz konsultanci.

Schematy, czyli grafika w biurze
Zmiana docelowego użytkownika spowodowała zmianę wyglądu programu i doprowadziła do dodania nowych funkcji. Rozbudowano możliwości graficzne do poziomu niewiele ustępującego mniejszym programom DTP, przy czym schematy mają nie tylko dać podgląd jak wygląda proces, ale również muszą mieć możliwość zdefiniowania różnych parametrów procesu i pobrania odpowiednich danych z baz lub arkuszy. Aby integracja była pełna, diagramy mogą być programowalne. Do tego służą makra, skrypty i możliwość napisania kodu np. w Visual Basic for Aplication modyfikującego działanie diagramu.

System iGrafx(tm), którego częścią jest iGrafx Professional, zakłada tworzenie standardów graficznych w firmie. Dlatego użytkownik iGrafx Professional otrzymuje w pakiecie wszystkie niższe komponenty (czyli iGrafx Share i iGrafx Business), dzięki czemu można przygotować pliki dla użytkowników nieposiadających iGrafx Professional. Z drugiej strony można wykorzystywać iGrafx Business do tworzenia i opracowania ilustracji (w tym zdjęć i grafik przestrzennych) umieszczanych w dokumentach iGrafx Professional. Ponieważ iGrafx Business i Share były już opisywane na naszych łamach, dlatego skupimy się na podstawowym module Professional.

Pakiet iGrafx Professional można instalować tradycyjnie lub wzorem MS Office napisać skrypt instalacyjny. Tuż po uruchomieniu programu użytkownika wita typowe okno (spotykane we wszystkich zgodnych z MS Office aplikacjach) proponujące wybór rodzaju pracy:

  • tworzenie nowego dokumentu###

  • tworzenie nowego dokumentu w oparciu o wzorzec

  • otwarcie istniejącego pliku####

  • otwarcie ostatnio wykorzystywanego pliku.
#

Po otwarciu (lub utworzeniu nowego) dokumentu pojawia się, znane z dotychczasowych wersji FlowChartera, okno dokumentu

Jeśli otworzymy dokument zawierający symulację procesów w przedsiębiorstwie (np. Optimy! 2.5 lub iGrafx Process), to paski narzędziowe zostaną uzupełnione dodatkowym paskiem przydzielania zasobów i uruchamiania symulacji zgodnym z zaproponowanymi danymi (tak jak w Optimie!).

Schematy, czyli grafika w biurze
Pasek formatowania "przeniósł się" na dół, choć można przywrócić jego dotychczasowe położenie. Po prawej stronie (podobnie jak w Windows Draw czy iGrafx Business) pojawiła się galeria symboli i gotowych wzorców formatowania. Posługiwanie się zakotwiczoną galerią dobrze sprawdza się na większych monitorach. Na mniejszych można utworzyć z niej paletę pływającą. Jeśli chcemy korzystać z kilku bibliotek symboli jednocześnie, możemy otworzyć kilka palet iGrafx Media.

iGrafx Media przenosi nie tylko informacje o umieszczonej grafice, ale również skojarzony z nią kod VBA. Dzięki temu inteligentnie przygotowany symbol, zawierający np. odwołania do odpowiednich pól bazy danych i wprowadzający w schemat rzeczywiste parametry danej operacji, w przypadku umieszczenia go w innym schemacie automatycznie wprowadza również tam te dane. Co więcej, zmiana kodu skojarzonego z symbolem w bibliotece publicznej (może być dokonana tylko przez osobę, którą uprawnił do tego administrator sieci) zmieni automatycznie wszystkie procesy, w których został umieszczony symbol operacji. Nie grozi zatem sytuacja, w której np. zmiana struktury baz danych powiązanych z różnorodnymi symulacjami wymusi ręczne poprawianie wszystkich schematów odwołujących się do tych baz. Oczywiście, jeśli ktoś nie chce, aby dany symbol był automatycznie aktualizowany, może przenieść go do biblioteki prywatnej i pozostawic nie zmieniony. Podział na biblioteki "publiczne" (zarządzane przez administratora) i "prywatne"- zarządzane przez użytkownika ułatwia orientacje w dostępnych grafikach. Każdorazowe włożenie CD z kolejnymi grafikami rozszerza wykaz dostępnych grafik. Można też przygotowywać własny dysk np. z grafikami stanowiącymi standard korporacyjny. Kod VBA (wersja zgodna z MS Office 2000) to nie tylko możliwość łączenia grafik z danymi, ale również wymuszanie określonego zachowania danego symbolu. Można np. spowodować, że symbol będzie zawsze zachowywał swoje proporcje lub nie da się zmniejszyć poniżej określonego rozmiaru.