Seagate naprawił błąd wykryty w dyskach Barracuda

Seagate wprowadził dysk twardy oznaczony symbolem 7200.11 (mający pojemność 1,5 TB) w lipcu br. Było to znaczące wydarzenie, biorąc pod uwagę dużą pojemność dysku. Jednak wkrótce użytkownicy zauważyli, że po zainstalowaniu dysku w komputerze niektóre aplikacje multimedialne (przesyłające strumienie danych wideo) zawieszają się.

Niekiedy zdarzało się też tak, że dysk - po zainstalowaniu go w komputerze o specyficznej konfiguracji - nie był wykrywany. Seagate zbadał problem i wydał oświadczenie w którym można przeczytać, że na skutek wykrytego błędu dysk może się zachowywać w pewnych sytuacjach w nietypowy sposób, co prowadzi do zawieszania się aplikacji. Dotyczy to sytuacji, w których dysk pracuje w środowiskach opartych na systemach operacyjnych Linux i Macintosh.

Seagate naprawił błąd wprowadzając stosowne poprawki do oprogramowania firmware zarządzającego dyskiem. Producent prosi użytkowników, którzy mają kłopoty z dyskiem, aby wysłali na adres discsupport@seagate.com wiadomość zawierającą opis problemu oraz dokładny model dysku, jego numer seryjny oraz wersję oprogramowania firmware. Firma zapewnia, że żaden e-mail nie pozostanie bez odpowiedzi i każdy użytkownik dostanie wtedy nową wersję oprogramowania i dokładną instrukcję, jak należy firmware zainstalować.