Secesja w modzie

Dwie trzecie dyrektorów i prezesów firm z listy Fortune 500 oraz indeksu FTSE 350 spodziewa się wzrostu liczby podziałów przedsiębiorstw - wynika z raportu, jaki międzynarodowa kancelaria prawna Allen&Overy przedstawiła we współpracy z Financial Times.

Wartość przejęć i fuzji dokonanych w pierwszej połowie br. na rynku europejskim oraz północnoamerykańskim sięgnęła, według danych Mergermarket, bardzo wysokiego poziomu 1,1 bln dolarów. Analitycy skłonni są jednak dostrzegać oznaki wypalania się obecnego boomu na fuzje i przejęcia.

Przedsiębiorstwa realizujące strategię wzrostu poprzez przejęcia są pod coraz silniejszą presją w związku ze wzrostem zainteresowania akcjonariuszy, domagających się szybkiego i jasnego komunikatu na temat synergii płynących z połączenia, jak też skuteczności prowadzonej po transakcji integracji. W tej sytuacji podziały i wszelkie transakcje pozwalające na racjonalizację struktury firmy oraz zakresu działalności zyskują na znaczeniu i popularności. Na zlecenie Allen&Overy dział badawczy Financial Times przeprowadził ankietę wśród przeszło setki CEO, CFO, dyrektorów ds. fuzji i przejęć oraz innych członków zarządu w firmach indeksu FTSE 350 i listy Fortune 500.

Dwie trzecie ankietowanych spodziewa się aktywnej albo bardzo aktywnej polityki podziałów wśród firm swojej branży. W szczególności dotyczyć by to miało branży usług finansowych, dóbr konsumenckich oraz technologii, telekomunikacji i mediów (TMT). Najsilniej tendencje do podziałów spółek mają się zarysować w Europie Kontynentalnej (42% ankietowanych jest przekonana, że w ciągu najbliższego roku tendencja nasili się) oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

Najważniejsze czynniki wpływające na wzrost liczby podziałów spółek to według 86% ankietowanych dążenie do eliminowania negatywnych efektów wcześniejszych połączeń. 73% wskazało na chęć uwolnienia kapitału na potrzeby kolejnych przejęć. Dużo słabszy wpływ będą miały takie czynniki, jak dążenie do pozyskania nowych inwestorów (26%) a tylko 12% ankietowanych uważa za taki czynnik dążenie do zgodności z wymogami corporate governance. Najważniejsze czynniki zewnętrzne napędzające podziały to według ankietowanych niska wycena nowopowstałego podmiotu przez rynek (70%), naciski ze strony udziałowców na szybkie wykazanie pozytywnego wpływu połączenia na wynik firmy (64%). 87% ankietowanych zakłada ponadto, że trend podziałów spółek będą silnie wspierać fundusze hedgingowe i private equity.

Najważniejszą zewnętrzną przeszkodą dla prowadzenia z rozmachem strategii podziałów stanowić będą według ankietowanych kwestie podatkowe (61%). Jeszcze silniej na przeszkodzie takim podziałom stać będzie jednak zachowawcza polityka zarządów. Duże znaczenie mają tu także odgrywać według ankietowanych takie czynniki jak koszt i skomplikowanie operacji podziału oraz ograniczenia czasowe.

Zjawisko podziałów oceniane jest przez ankieotwanych różnie. 60% uczestniczących w badaniu członków zarządu firm z FTSE 350 uznało podziały za słuszną, pozytywną strategię. Podobnego zdania było już jednak tylko 46% ankietowanych reprezentujących firmy indeksu FTSE 350.


Zobacz również