Secunia Personal Software Inspector - bezpieczne oprogramowanie

Liczba sterowników i programów zainstalowanych w systemie idzie często setki. Trudno zapanować nad regularna aktualizacją ich wszystkich. Na rynku są jednak programy, które wyręczą cię z tego kłopotliwego zadania.

Secunia Personal Software Inspector to narzędzie, które uwalnia użytkownika od obowiązku śledzenia zmian i poprawek związanych z bezpieczeństwem programów. Aplikacja sprawdza zainstalowane wersje i podaje informacje, czy wymagana jest ich aktualizacja . Wprawdzie jej głównym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa ale bardzo często dana aktualizacja wiąże się po prostu z wyszukaniem i instalacją nowszej wersji weryfikowanego programu.

1. Po zainstalowaniu i uruchomieniu Secunii automatycznie włączy się skanowanie systemu. W zależności od liczby zainstalowanych w systemie programów może to chwilę potrwać. Na koniec w oknie komunikatu wyświetlone zostanie podsumowanie. Te same informacje dostępne są również w głównym oknie (dostępne po kliknięciu View Dashboard) w sekcji State of Programs. W polu Patched podana jest liczba programów, które nie wymagają aktualizacji, a pole Insecure informuje o liczbie tych, które wymagają poprawek. End-of-life wskazuje liczbę aplikacji, które nie są już aktualizowane przez producentów. U góry okna podana jest ogólna ocena stanu bezpieczeństwa zainstalowanych programów i systemu operacyjnego.

Secunia Personal Software Inspector wyświetla między innymi liczbę prawidłowo zaktualizowanych programów, informuje o liczbie wymagających uwagi, czy historii automatycznych aktualizacji

Secunia Personal Software Inspector wyświetla między innymi liczbę prawidłowo zaktualizowanych programów, informuje o liczbie wymagających uwagi, czy historii automatycznych aktualizacji

2. Kliknij łącze View Scan Results. Aplikacje wymagające uwagi opisane są w kolumnie Program state, jako End-of-life bądź Insecure. Umieszczone są one zwykle na początku listy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o danym problemie kliknij jego rekord. Aby zainstalować aktualizację użyj łącza w kolumnie Install Solution. Warunkiem jest aktywne połączenie z Internetem. Jeżeli niemożliwa jest automatyczna aktualizacja, należy ją przeprowadzić ręcznie. W takiej sytuacji wyświetlany jest komunikat Manual update. Jeżeli poprawka dotyczy systemu operacyjnego łącze Microsoft update uruchomi narzędzie do aktualizacji Windows.

3. Secunia porównuje sygnatury znalezionych plików z informacjami zawartymi w bazie serwisu. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o konieczności aktualizacji. Jeżeli jakiś program nie został zarejestrowany w witrynie nie zostanie uwzględniony podczas skanowania. Można jednak dokonać zgłoszenia własnego programu. Kliknij w tym celu w oknie wyników skanowania przycisk Are you missing a program?, wypełnij formularz rejestracyjny i prześlij prośbę o dołączenie do bazy za pomocą Suggest Software.

Secunia wskazuje, które programy należy zaktualizować i informuje jak groźne może być zlekceważenie zagrożenia

Secunia wskazuje, które programy należy zaktualizować i informuje jak groźne może być zlekceważenie zagrożenia

4. Aby zautomatyzować działanie skanera i aktualizację programów warto ustawić odpowiednie opcje konfiguracyjne. Zwłaszcza, gdy nie zostały wskazane podczas instalacji. Kliknij polecenie Settings z lewej strony okna. Zaznacz na karcie PSI Settings opcje Start the Secunia PSI on BOOT, Enable program monitoring oraz Enable automatic program updates. Jeżeli jednak masz obawy, by zdać się całkowicie na Secunię, zaznacz także Prompt before running automatic program updates. Dzięki temu będziesz mógł zadecydować, czy instalować wyszukane poprawki.