Sędziwy linuksowy Jeż

Ukazało się nowe, drugie już wydanie stosunkowo młodej dystrybucji Ubuntu Linux australijskiej firmy Canonical Ltd. Wersja 5.04 nosi kodową nazwę "Hoary Hedgehog" (Sędziwy Jeż).

Wraz z nią wydana została dystrybucja o nazwie Kubuntu, w której środowiskiem graficznym jest KDE 3.4 zamiast Gnome 2.10. Obydwie noszą ten sam numer wersji, obydwie też korzystają z systemu graficznego X.org.

Do ważniejszych zmian w stosunku do pierwszych wydań zaliczyć należy poprawki w kodzie, które umożliwiają szybszy start systemu, dodanie trybu ratunkowego, możliwość masowej instalacji z dobranymi parametrami, opcję zapisu stanu do pamięci, lepszą kompresję pliku, a także możliwość uruchomienia systemu z urządzenia USB.

Więcej informacji

http://www.ubuntulinux.org/support/ReleaseNotes504/