Serwer wydruku

Jeśli księgowość, magazyn lub dział handlowy utracą zdolność drukowania dokumentów, administratora sieci czeka coś, co przypomina tsunami, tajfun i tornado razem wzięte. Zarządzanie wydrukiem można uprościć i zoptymalizować, wykorzystując Windows Server 2008 jako serwer wydruku.


Jeśli księgowość, magazyn lub dział handlowy utracą zdolność drukowania dokumentów, administratora sieci czeka coś, co przypomina tsunami, tajfun i tornado razem wzięte. Zarządzanie wydrukiem można uprościć i zoptymalizować, wykorzystując Windows Server 2008 jako serwer wydruku.

Serwer wydruku

Dodawanie roli serwera wydruku: musisz zaznaczyć Print Services i kliknąć Next. System poinformuje cię o kreatorze migracji ze starszych systemów oraz o sposobie funkcjonowania serwera. Cała operacja powinna zająć nie więcej niż 5 minut.

Tworząc środowisko wydruku w niewielkich i średnich firmach, administrator lub projektant infrastruktury IT musi znaleźć złoty środek między oczekiwaniami użytkowników a ograniczonymi zasobami finansowymi przedsiębiorstwa. Do projektowania obsługi wydruku można wykorzystać jeden z kilku standardów konfiguracji sieci. Najprostszym rozwiązaniem jest podłączenie drukarki do każdego stanowiska komputerowego. Opcja ta ułatwia życie użytkownikom sieci, ale wymaga sporych nakładów finansowych oraz administracyjnych; obsługa wielu urządzeń pochłania mnóstwo czasu.

W zależności od zajmowanego stanowiska pracownicy mają różne potrzeby związane z drukowaniem. Część klientów potrzebuje wydajnych maszyn, część - kolorowych. Aby uprościć zarządzanie i zwiększyć efektywność wykorzystania sprzętu, warto skonfigurować udostępnianie drukarek. Użytkownicy zostaną dopuszczeni do wielu urządzeń drukujących. W bardzo małych sieciach biurowych jest to skuteczne.

Gdy sieć jest nieco większa, duże zagrożenie stanowi wbudowane w systemy operacyjne ograniczenie liczby podłączeń. Gdy klient sieci pracuje w Windows XP Professional, do jego drukarki może się podłączyć tylko 10 innych użytkowników. Rozwiązaniem tego kłopotu jest zakup urządzeń podłączanych do sieci. Po skonfigurowaniu komputerów klientów przez administratora zadania wydruku będą wysyłane bezpośrednio do urządzenia. W firmach, których drukarki nie mają wbudowanych kart sieciowych, można zakupić sprzętowe serwery wydruku.

Serwer wydruku

Główny ekran usług wydruku: po przejściu do folderu Roles przystawki Server Management i zaznaczeniu Print Services system wyświetla okno obrazujące stan usługi. Jeden rzut oka wystarczy, by zauważyć, że w systemie pojawiły się błędy lub ostrzeżenia.

Urządzenia te są pośrednikami między komputerami klientów a drukarkami. Zawierają interfejs sieciowy oraz port komunikacyjny drukarki. Sprzętem zarządza się najczęściej przez wbudowaną witrynę WWW.

Jeśli w firmie pracują serwerowe systemy operacyjne, obsługę wydruku może zapewnić Windows. Konfiguracja drukowania opartego na serwerach sieciowych ma sporo zalet, m.in. dodatkowe funkcje monitorowania, zabezpieczania oraz zarządzania drukarkami. Urządzenia mogą być podłączone bezpośrednio do serwera, ale ze względu na wygodę pracowników lepiej skorzystać z rozmieszczonych w pobliżu klientów drukarek podłączonych do sieci LAN. Ogólny schemat działania takiego modelu przedstawia się następująco. Administrator podłącza drukarkę do sieci i przeprowadza jej wstępną konfigurację. Urządzenie otrzymuje nazwę oraz adres IP. Jeśli w sieci pracuje serwer DHCP, odpowiedzialność za przydzielenie adresu można powierzyć tej usłudze. Aby uniknąć kłopotów z brakiem stałości adresowania automatycznego, zaleca się rezerwowanie adresu IP na serwerze DHCP dla każdej drukarki podłączonej do sieci. Po wstępnym ustawieniu urządzeń drukujących następuje konfigurowanie serwera wydruku. Zadaniem serwera jest odbieranie zadań wydruku, buforowanie i wysyłanie do drukarki sieciowej. Gdy będzie gotowy do działania, pozostanie przygotowanie do pracy komputerów klientów sieci. Stacje użytkowników muszą mieć podłączone drukarki obsługiwane przez serwer. Konfigurację klientów można zautomatyzować, wprowadzając ustawienia do obiektów zasad grupy. Windows Server 2008, którego premiera zapowiadana jest na koniec lutego 2008 roku, zawiera kilka usprawnień związanych z zarządzaniem wydrukiem sieciowym.

Nowości Windows Server 2008

Windows Server 2008 nie rewolucjonizuje rozwiązań i technologii stosowanych w poprzednich systemach Microsoftu. Oferuje jednak kilka udogodnień, które mogą ułatwić pracę administratora oraz zwiększyć potencjał usług drukowania. Najważniejszą zmianą dla dysponentów pracujących z systemami Windows 2000 Server oraz Windows Server 2003 będzie nowa konsola do zarządzania drukowaniem sieciowym. Główną zaletą przystawki jest czytelność, spójność zasad wydruku oraz możliwość zdalnego zarządzania wieloma serwerami firmy. Jeśli miałeś okazję korzystać z Windows Server 2003 R2, pojawienie się nowego narzędzia nie będzie dużą niespodzianką. Konsola Print Management zawiera jednak kilka zmian. Dodano w niej kreatora przenoszenia serwerów wydruku z systemów Windows 2000 Server oraz Windows Server 2003. Poprawiono również funkcjonowanie kreatora instalacji drukarki sieciowej.

Serwer wydruku

Wybór usług serwera wydruku. Do dyspozycji masz klasyczny serwer wydruku Windows, obsługę uniksowego mechanizmu LPD oraz Internet Printing. Po zaznaczeniu tej ostatniej opcji kreator poinformuje o konieczności zainstalowania dodatkowych komponentów systemu: serwera WWW oraz usługi Windows Process Activation Service.

Drugą ważną nowością Windows Server 2008 jest zintegrowanie podsystemu wydruku ze specyfikacją XPS (XML Paper Specification). Definiuje ona format zapisu dokumentów, sposób renderowania i przetwarzania zadań wydruku. Dokumenty XPS składają się z wielu podzbiorów, zawierających informacje o treści dokumentu w formacie, w którym będą przeglądane lub drukowane. Przedstawienia zawartości dokumentów w ten sposób umożliwia uzyskiwanie wydruku lepszej jakości. Proces drukowania wykorzystuje nową architekturę sterowników XPSDrv. Ich modułowa budowa pozwala efektywniej przetwarzać dokumenty umieszczone w kolejce wydruku.

Ostatnim istotnym usprawnieniem jest zmniejszenie obciążenia serwera wydruku dzięki przeniesieniu zadań renderowania dokumentów na Windows Vista. W rezultacie system może obsługiwać więcej klientów. Za komunikację między klientami i serwerem wydruku odpowiada usługa buforu wydruku (Spoolsv.exe). Do komunikacji wykorzystywane są mechanizmy zdalnego wywoływania procedur (Remote Procedure Call, RPC). W Windows Server 2008 zredukowano liczbę przetwarzanych wątków potrzebnych do komunikacji. Efektem redukcji jest zwiększenie wydajności środowisk wydruku.

Instalacja roli serwera wydruku

Serwer wydruku

Kryteria widoku drukarek. Lista obejmuje: nazwę drukarki, status kolejki, zadania w kolejce, nazwę serwera wydruku, nazwę sterownika, lokalizację lub nazwę udostępnienia. Przy administracji firmą z wieloma oddziałami, serwerami i drukarkami widoki pomogą szybko ustalić stan wybranego obiektu.

Instalacja serwera wydruku wymaga jedynie kilku kliknięć. Pracę możesz rozpocząć od uruchomienia Server Managera. W głównym oknie konsoli w sekcji Roles Summary kliknij łącze Add Roles. System uruchomi kreatora dodawania ról i wyświetli okno ze wstępnymi informacjami o najważniejszych zadaniach wykonywanych przed instalacją ról Windows Server 2008. Zalicza się do nich przypisanie mocnego hasła do konta Administratora oraz konfiguracja adresowania IP. Po kliknięciu przycisku Next należy wskazać dodawaną rolę. Rolę serwera wydruku zainstalujesz, zaznaczając opcję Print Services. Następne okno kreatora pełni funkcję informacyjną. System wyświetla krótki opis przedstawiający zadania serwera wydruku, informacje o konsoli do zarządzania usługą oraz obecności kreatora przenoszenia starych serwerów do Windows Server 2008.

Serwer wydruku

Ręczne podłączanie drukarek do systemów klientów sieci może być czasochłonne. Zamiast biegać od stacji do stacji, sięgnij po automatyczną instalację, oferowaną przez Zasady grupy. Instalowane drukarki możesz związać z kontami użytkowników lub komputerów.

W kolejnym oknie wybierasz usługi instalowane łącznie z rolą serwera wydruku. Domyślnie zaznaczona jest jedna pozycja - Print Server. Dodatkowo możesz wskazać LPD Service oraz Internet Printing. LPD to skrót nazwy Line Printer Daemon. Usługa LPD Service oferuje możliwość wydruku na serwerze Windows dokumentów przychodzących od klientów pracujących w systemie Unix. Ostatnia usługa, Internet Printing, pozwala na drukowanie dokumentów przez Internet lub intranet.

Zaznaczanie usług wydruku odbywa się w ostatnim oknie konfiguracyjnym kreatora. W następnym wyświetlane jest podsumowanie wybranych opcji. Naciśnięcie przycisku Install rozpoczyna dodawanie roli serwera wydruku. Sfinalizowanie działania kreatora nie kończy instalacji, mówi o tym dopiero komunikat wskazujący konieczność restartu serwera. Po powtórnym uruchomieniu systemu powinieneś zobaczyć okno informujące o sukcesie instalacji roli.

Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, węzeł Roles konsoli Server Manager jest uzupełniany o przystawkę do zarządzania usługami wydruku. Skrót do konsoli Print Management pojawia się także w narzędziach administracyjnych dostępnych w menu Start.