Serwerowy wzrost

Wyniki sprzedaży serwerów w I kw. mogą być pierwszą oznaką wyczekiwanego ożywienia na rynku IT. Mimo wojny w Iraku i utrzymującego się spowolnienia gospodarczego rynek serwerów w I kw. wzrósł o 10 proc.

Z raportu Gartnera wynika, że w I kw. w skali globalnej sprzedano 1,2 mln sztuk serwerów co oznacza 10,4 proc. wzrostu wobec analogicznego okresu 2002 r. Liderem pozostaje HP z ponad 29 proc. udziałem w rynku. W okresie trzech pierwszych miesięcy roku koncern sprzedał ponad 356 tys. jednostek. Drugi w zestawieniu Dell zanotował blisko 28 proc. wzrost. Sprzedaż 248,2 tys. serwerów daje firmie 20,2 proc. udział w rynku. Sukces Della analitycy tłumaczą m.in. ściślejszym partnerstwem koncernu z Oracle czy EMC. Trzeci w rankingu IBM pierwszy kwartał roku może zaliczyć do bardzo udanych. Koncern sprzedał ponad 182 tys. serwerów (20 proc. więcej niż w I kw. 2002 r.), co stanowiło 14,8 proc. całego rynku.

W ujęciu ilościowym spadek sprzedaży zanotował Sun Microsystems, dostarczając na rynek 60,6 tys. jednostek, co stanowiło 4,9 proc. ogólnej sprzedaży. Pierwszą piątkę zamyka Fujitsu Siemens. Koncern odnotował aż 29 proc. i sprzedał 28 tys. serwerów. Daje to japońsko-niemieckiej firmie ok. 2,3 proc. udział w globalnym rynku.


Zobacz również