Serwis profesjonalny

Wiele amatorskich witryn internetowych stałoby się profesjonalnymi serwisami informacyjnymi, gdyby nie problemy z ciągłą modyfikacją oraz poszerzaniem zawartości.


Wiele amatorskich witryn internetowych stałoby się profesjonalnymi serwisami informacyjnymi, gdyby nie problemy z ciągłą modyfikacją oraz poszerzaniem zawartości.

Często trudności z ręcznym wprowadzaniem jakichkolwiek zmian w strukturze serwisu powodują, że autorzy przestają rozwijać stronę internetową. Zapominają, że dobra witryna to taka, która często się zmienia, aby sprostać wymaganiom odbiorców. Jeżeli serwis składa się z niewielu dokumentów (stron WWW), zmiana oprawy graficznej oraz wprowadzanie nowych treści nie wymagają dużego nakładu pracy. Gdy dokumentów jest bardzo wiele i nie mają wspólnych elementów, dokonywanie zmian będzie znacznie trudniejsze oraz pracochłonne. Aby uniknąć tego typu komplikacji, przystępując do budowy serwisu, należy cały projekt podzielić na warstwy, które mogą działać w różnych zestawieniach jak klocki Lego. Modułowość projektu umożliwia przeskalowania, przeniesienia czy przebudowę. Celowy wydaje się podział serwisu na trzy warstwy: danych, opro- gramowania oraz prezentacji.

Budowa profesjonalnego serwisu informacyjnego nie jest zadaniem łatwym. Coraz częściej przekracza ono możliwości jednej osoby i wymaga zaangażowania zespołu współpracowników. Z kolei jeśli wszyscy współtwórcy wprowadzają własne koncepcje, cały projekt staje się niespójny. Rozwiązaniem jest podział zadań - dzięki temu każdy w zespole może się specjalizować się w tej dziedzinie, która mu najbardziej odpowiada.

Serwis profesjonalny

Warstwy serwisu WWW.

Za warstwę oprogramowania odpowiadać powinien webmaster, który konfiguruje oprogramowanie, dba o jego nowoczesność i stabilność, dostarczając reszcie zespołu jak najwygodniejsze narzędzia do pracy. Zadaniem grafika jest przygotowanie estetycznego i funkcjonalnego interfejsu. Trzecią niezbędną osobą jest redaktor, który zapewnia napływ świeżych informacji i przygotowuje teksty. Może być laikiem w kwestii kodowania HTML-u czy tworzenia skryptów, należy mu jednak udostępnić przygotowane przez webmastera wygodne narzędzia do tworzenia zawartości.

Celem grupy jest utworzenie takiego serwisu informacyjnego, którego prowadzenie i aktualizacja byłyby stosunkowo łatwe. Zaleca się więc, aby serwer WWW poprzez skrypty pobierał informacje (treść) z bazy danych, wiążąc je z odpowiednio przygotowanymi szablonami, stanowiącymi oprawę graficzną witryny. Może również drogą zwrotną zbierać informacje do bazy danych poprzez skrypty. Modułowość rozwiązania powinna pozwalać na przeniesienie serwera bazy danych na inny serwer. W takim przypadku serwer WWW odbiera informacje przez Internet, korzystając z konta pozwalającego tylko na odczyt. Redaktor prowadzący aktualizuje serwis (wprowadza teksty) z dowolnego miejsca przez przeglądarkę WWW, natomiast może usunąć zbiory informacji tylko z jednego komputera.

Budowę serwisu należy rozpocząć od przygotowania platformy systemowej, na której musi spocząć projekt, czyli od utworzenia warstwy oprogramowania. Na tym etapie należy zainstalować Linux, skompilować Apache i PHP, a także zainstalować MySQL Następnie można przystąpić do pracy nad warstwą prezentacji. Etap ten obejmuje przygotowanie szablonu strony - utworzenie arkusza CSS, kodu HTML oraz zaprojektowanie grafiki i włączenie jej w kod HTML, a także utworzenie skryptu PHP i umieszczenie go w istniejącym szablonie strony. Jednocześnie można pracować nad warstwą danych. Przygotowanie ich struktury to w omawianym przypadku: utworzenie bazy danych na serwerze MySQL i tabeli do przechowywania rekordów, a następnie utworzenie źródła danych ODBC, włączenie go do bazy Microsoft Access i wypełnienie tabeli informacjami.

Etap 1. Dobór oprogramowania

Red Hat Linux 6.x

Jako platformę serwera proponuję system operacyjny Linux w dystrybucji Red Hat w wersji powyżej 6.0. Zaletami tego systemu są wydajność i małe wymagania sprzętowe - komputer klasy Pentium 75, 64 MB pamięci operacyjnej to wyśmienity sprzęt na "postawienie" serwera. System oferowany jest bezpłatnie, ponadto w Internecie można znaleźć dużo informacji na jego temat, a dzięki listom dyskusyjnym poświęconym Linuksowi - uzyskać pomoc innych internautów. Red Hat Linux oferowany jest często na CD-ROM-ach dołacząnych do czasopism komputerowych, można go też pobrać jako wzorzec ISO z serwisów oprogramowania (np.ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/

linux/redhat/redhat-6.2/iso/ ), a następnie nagrać na własny dysk CD-R.

Apache

W większości rankingów popularności jest to drugi, po Microsoft Internet Information Server (IIS), najczęściej stosowany serwer WWW. Właśnie Apache dyktuje standardy na tym rynku. Do dyspozycji jest też wiele modułów, które w połączeniu z Apache umożliwiają pełne wykorzystanie standardów: XML, Perl, Java, servlety, JSP, ASP, Front Page Extensions, SSL. W Internecie dokumentację projektu znajdziesz na stronie www.apache.org/ (mirror witryny znajdziesz na polskim serwerze Sunsite pod adresemhttp://sunsite.icm.edu.pl/apache/ ).

PHP

Język skryptów PHP stanowi swoistą konkurencję dla ASP i Perla w zastosowaniach WWW. W testach porównawczych PHP przewyższa Perl wydajnością, prostotą kodowania i zaim- plementowanymi funkcjami, natomiast ASP - ceną platformy, na której może funkcjonować. Projekt PHP wszedł już w fazę wersji 4., która umożliwia także operowanie skryptem na plikach PDF, animacjach Macromedia Flash. Oprócz takich nowości w skryptach można wykorzystać wiele funkcji programistycznych związanych z obsługą sieci (FTP, DNS) czy - poprzez interfejs ODBC - z obsługą baz danych.

Strona internetowa projektu prowadzona jest pod adresem www.php.net/ , a jej mirror w Polsce dostępny jest pod adresemhttp://pl.php.net/ .