Seybold pod znakiem praw autorskich

Organizatorzy pokazów Seybold, rozpoczynających się w przyszłym miesiącu w Nowym Jorku, zarezerwowali cały dzień na dyskusję o cyfrowych prawach autorskich.

Digital rights management (DRM) czyli kwiestie związane z ochroną praw autorskich do cyfrowo tworzonej i zarządzanej zawartości będą tematem całodziennej, panelowej dyskusji jaką zapowiedzieli organizatorzy targów Seybold 2002. Dyrektor Seybold Seminars and Publications Gene Gable powiedział: 'Zyski wielu naszych wystawców zależą w dużym stopniu od przestrzegania praw autorskich, i konsumenci muszą sobie uświadomić, że jeśli coś jest łatwe do skopiowania, to nie znaczy że robienie tego jest właściwe. Prezentujemy więc narzędzia i technologie, które utrudniają nielegalne kopiowanie i dystrybucję prawnie chronionych prac'. Systemy DRM są prezentowane podczas pokazów Seybold Seminars już od kilku lat, a technologie ochrony danych stały się priorytetem w większości systemów rozpowszechniania cyfrowej zawartości - chronią one przed nielegalnym kopiowaniem pliki audio, wideo, książki elektroniczne i inne elektroniczne media. Organizatorzy tegorocznych pokazów wyznaczyli 20 lutego jako 'Digital Rights Management Day', kiedy to zostaną zaprezentowane technologie, modele biznesowe i raporty na temat obecnego stanu rozwiązań typu DRM.

http://www.seyboldseminars.com


Zobacz również