Shockwave.com z AtomFilms

Shockwave.com i serwis AtomFilms podpisały porozumienie o utworzeniu wspólnej firmy, która ma szanse stać się najpotężniejszym koncernem rozrywkowym następnej generacji.

Serwis internetowy Shockwave.com firmy Macromedia oraz firma AtomFilms prezentująca na swojej witrynie produkcje multimedialne stworzone w formacie Shockwave Flash (.swf) zawarły porozumienie o utworzeniu wspólnej firmy, która według większości analityków ma szanse stać się największym koncernem rozrywkowym przyszłej generacji.

Zgodnie z porozumieniem Shockwave.com przejmuje akcje AtomFilms, zostawiając jej 30% udziałów w nowej firmie, CEO Macromedii i prezes Shockwave.com Rob Burgess zostanie prezesem nowej firmy, a CEO AtomFilms, Mika Salmi ma pełnić funkcję CEO Shockwave.com.

Powstająca firma zespoli ponad 1,500 krótkich filmów i animacji z zasobów AtomFilms z zestawem prezentacji, interaktywnych gier, muzyki i aplikacji oferowanych przez Shockwave.com. Z zasobów AtomFilms korzysta ponad 150 milionów użytkowników, a serwis Shockwave.com posiada ponad 30 milionów subskrybentów. Porozumienie zostanie sfinalizowane w pierwszym kwartale 2001 roku.

www.shockwave.com

www.atomfilms.com


Zobacz również