Siatka obliczeniowa obsłuży CERN

W szwajcarskim laboratorium CERN ruszy w przyszłym roku nowy akcelerator. Dane zbierane podczas eksperymentów będą przetwarzane przez nową, ogólnoświatową siatkę obliczeniową.

Naukowcy potwierdzili przed świętami, że system jest już gotowy do użytku, przeprowadzając szereg testów w MidWest Tier 2 Center, jednym z pięciu regionalnych centrów zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.

W skład siatki wchodzą węzły obliczeniowe i systemy pamięci masowych zlokalizowane w 35 krajach, obsługiwane przez 158 instytucji. Dane przetwarzane przez siatkę będą dostarczane przez urządzenie o nazwie LHC (Large Hadron Collider) czyli Wielki Zderzacz Hadronów. Będzie to największy na świecie akcelerator cząstek (budowany w ramach projektu ATLAS; A Toroidal Large Hadron Collider Apparatus), przy pomocy którego fizycy będą poszukiwać bozonu Higgsa oraz oddziaływań międzycząsteczkowych.

Dane odbierane z akceleratora będą najpierw spływać do głównego węzła znajdującego się w laboratorium CERN (Tier 0), a następnie będą rozsyłane do 11 centrów Tier 1 rozsianych po całym świecie. W USA centrum Tier 1 znajduje się w Brookhaven National Lab. Stąd dane trafiają do pięciu regionalnych centrów Tier 2. Jednym z takim centrów jest węzeł obliczeniowy Chicago-Indiana (University of Chicago i Indiana University).

W obu uniwersytetach znajdują się klastry składające się z 16 serwerów, każdy zawierający dwurdzeniowe procesory Opteron (AMD) oraz systemy pamięci masowych o pojemności 2,5 TB.

Jedno z centrów obliczeniowych Tier 2 jest zlokalizowane w Polsce. Jest to centrum Komputerowe AGH Cyfronet (Akademia Górniczo-Hutnicza) w Krakowie, które będzie też przetwarzać dane generowane przez Large Hadron Collider.


Zobacz również