Sieć domowa, część II - konfiguracja w Windows XP, udostępnianie plików


4. Udostępnianie plików w Windows 7

Aby udostępniać pliki z poziomu Windows 7, należy utworzyć tzw. grupę domową. System operacyjny wezwie cię do tego już w trakcie instalowania sieci lokalnej. Jeśli chcesz to nadrobić przywołaj Centrum sieci i udostępniania, po czym kliknij Grupa domowa: Gotowy do utworzenia | Utwórz grupę domową. Teraz wybierz typy plików, które chcesz udostępniać. Na koniec Windows 7 utworzy hasło grupy domowej.

Przyłączanie się do grupy domowej. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, po czym kliknij Grupa domowa: dostępna do przyłączenia i Przyłącz się teraz. Następnie wybierz jak powyżej, z których zasobów w twoim pececie mogą korzystać pozostali członkowie grupy domowej. Na koniec wpisz zdefiniowane uprzednio hasło grupy domowej.

Udostępnianie plików. Aby inne pecety należące do grupy roboczej miały dostęp do twoich plików, muszą one się mieścić w jednym z podfolderów folderu Biblioteki. Domyślnie są w nim założone podfoldery na zdjęcia, dokumenty, muzykę i filmy.

Adaptery sieciowe wkładane do gniazdka zasilającego wykorzystują sieć elektroenergetyczną do przesyłania danych.

Adaptery sieciowe wkładane do gniazdka zasilającego wykorzystują sieć elektroenergetyczną do przesyłania danych.

Uniwersalny NETGEAR WN3000RP Extender przesyła dane dalej, zwiększając ponad dwukrotnie zasięg sieci Wi-Fi. Rozwiązuje problemy z propagacją sygnału w dużych domach. Jest przy tym bardzo mały, tak że wetknięty w gniazdko sieciowe nie rzuca się w oczy.

Uniwersalny NETGEAR WN3000RP Extender przesyła dane dalej, zwiększając ponad dwukrotnie zasięg sieci Wi-Fi. Rozwiązuje problemy z propagacją sygnału w dużych domach. Jest przy tym bardzo mały, tak że wetknięty w gniazdko sieciowe nie rzuca się w oczy.

Kolejne utworzysz, klikając biblioteki prawym przyciskiem myszy i wskazując polecenie Nowy w menu podręcznym. Poszczególne pliki skopiuj następnie do odpowiednich podfolderów. Całe katalogi przeniesiesz poleceniem Przyłącz do biblioteki na pasku menu. Udostępnione w ten sposób foldery pojawią się w folderze Grupa domowa w oknie Eksploratora pozostałych komputerów podłączonych do grupy domowej.

5. Udostępnianie plików w Windows Viście

Otwórz Centrum sieci i udostępniania w Panelu sterowania. Kliknij Odnajdywanie sieci | Udostępnianie plików | Udostępnianie chronione hasłem. Zaznacz plik, do którego chcesz dać innym dostęp, po czym wskaż Udostępnij. W dalszej kolejności wybierz użytkowników, którym chcesz pozwolić na korzystanie z twoich plików. Każdy z nich musi mieć konto w tym systemie. Jeśli go brakuje, kliknij polecenie tworzenia nowego użytkownika i załóż mu konto. Nazwa konta i hasło powinny być takie same, jak w komputerze, z którego będą wykonywane odwołania do udostępnianych zasobów. Teraz możesz dodać nowego użytkownika do listy uprawnionych.

Udostępnione zasoby ujrzysz w oknie przywoływanym menu Start | Sieć, gdy klikniesz w nim ikonę udostępniającego peceta.

6. Udostępnianie plików w Windows XP

Folder, który chcesz udostępnić, kliknij prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia. Zaznacz opcję Udostępnij ten folder na karcie Udostępnianie. Kliknij przycisk Uprawnienia, jeśli chcesz dokładnie określić, jakie czynności na plikach mogą wykonywać poszczególni użytkownicy. Aby przywołać w swoich systemach udostępnione przez ciebie zasoby, muszą kliknąć ikonę Moje miejsca sieciowe.