Sieć domowa, część II - konfiguracja w Windows XP, udostępnianie plików


7. Rozwiązywanie problemów sieciowych

Jeśli sieć lokalna nie działa, jak należy, powinieneś metodycznie wyszukać przyczynę.

Czy poprawnie zainstalowałeś podzespoły sprzętowe? Najpierw sprawdź Menedżera zadań. W gałęzi Karty sieciowe powinna widnieć nazwa urządzenia, przez które nawiązujesz połączenia w sieci lokalnej. W przeciwnym razie skontroluj, czy karta rozszerzająca lub adapter USB jest w ogóle prawidłowo podłączony.

Jeżeli w Menedżerze urządzeń pojawi się nieznane urządzenie lub wpis adaptera sieciowego jest opatrzony ikoną wykrzyknika, powinieneś ponownie zainstalować sterownik tego urządzenia.

W wypadku sieci bezprzewodowych pamiętaj, że trzeba włączyć w notebooku moduł WLAN. W obudowie większości komputerów przenośnych znajduje się lampka kontrolna informująca o tym, czy moduł sieciowy jest aktywny. Jeśli dioda nie świeci, trzeba włączyć funkcję WLAN skrótem klawiaturowym lub przyciskiem na obudowie (sprawdź w instrukcji obsługi).

Czy kable dobrze "siedzą" w gniazdach? Następny etap kontrolny dotyczy okablowania. W kablu sieciowym nie powinno być większych załamań. Długość kabla między ruterem i komputerem nie może przekraczać 100 metrów.

Program Ping do diagnozowania połączeń
Poleceniem ping sprawdzisz, czy połączenie z danym hostem (serwerem) działa niezawodnie i jak długo trzeba oczekiwać na odpowiedź.

Poleceniem ping sprawdzisz, czy połączenie z danym hostem (serwerem) działa niezawodnie i jak długo trzeba oczekiwać na odpowiedź.

  • Program Ping
przywołuje się z poziomu okna wiersza poleceń. Wysyła on pakiety danych z tzw. żądaniem echa do innego komputera w sieci. Odbiorca, a więc testowany komputer, musi odesłać odpowiedź. Tą metodą można łatwo sprawdzić, czy jest połączenie między dwoma komputerami. Ponadto Ping podaje, jak długo trwa oczekiwanie od momentu wysłania pakietów do otrzymania odpowiedzi, więc w ten sposób z grubsza ocenisz wydajność sieci. Czas odpowiedzi powinien być możliwie krótki, jeśli chcesz uruchamiać w swojej sieci gry typu multiplayer.

Czy komputer odpowiada na zapytania? Gdy przekonasz się, że podzespoły sprzętowe są w porządku, ustal, czy można wysyłać dane do sieci. Przywołaj w tym celu stan danego połączenia. Kliknij połączenie w Centrum sieci i udostępniania, po czym wyświetl szczegóły. Zanotuj ciąg cyfr, który figuruje w wierszu adresu IP(v4). Może to być np. 192.168.178.28. Następnie kliknij w innym komputerze podłączonym do sieci lokalnej menu Start | Programy | Akcesoria | Wiersz polecenia. Wpisz polecenie ping, a tuż za nim zanotowany adres IP. W naszym przykładzie należy wprowadzić:

ping 192.168.178.28

Gdy potwierdzisz klawiszem [Enter], natychmiast pojawi się wynik. Jeśli wszystkie pakiety dotarły do celu, to w porządku. Jeżeli jednak wyniki wykażą, że niektóre uległy utracie, powinieneś raz jeszcze sprawdzić, czy kable sieciowe są poprawnie podłączone i czy nie zostały uszkodzone.

W wypadku sieci bezprzewodowej ustaw komputer bliżej rutera. Jeżeli polecenie Ping zgłosi 100% straty, wyłącz na czas testu zaporę sieciową w obu komputerach.

Jeśli mimo to pakiety danych nie dochodzą do odbiorcy, sprawdź adres IP komputera, w którym wpisałeś polecenie Ping. Może się różnić tylko fragment adresu za ostatnią kropką. Jeżeli okaże się, że jest to zupełnie inny ciąg liczb, pakiety danych wędrują donikąd. W tej sytuacji wpisz w oknie konsoli tekstowej polecenie

ipconfig /release

i potwierdź klawiszem [Enter]. Gdy kursor ponownie zacznie migać, wpisz kolejne polecenie:

ipconfig /renew

i ponownie naciśnij klawisz [Enter]. Wówczas komputer pobierze od rutera nowy adres IP.