Sieć domowa, część II - konfiguracja w Windows XP, udostępnianie plików


8. Zwiększanie zasięgu sieci lokalnej

Za pomocą dodatkowych urządzeń możesz skompensować ewentualne niedomagania swojej sieci bezprzewodowej. Jeśli np. sygnały rutera WLAN nie docierają do wszystkich komputerów w twoim domu, możesz rozszerzyć zakres swojej sieci bezprzewodowej za pomocą tzw. repeatera WLAN. Może to być urządzenie, który służy wyłącznie do tego celu, lub chociażby dodatkowy ruter, gdy na własne potrzeby zmienisz tymczasowo jego przeznaczenie. Wcale nie musi to być najnowszy model. Wystarczy, żeby ruter obsługiwał funkcję WDS (Wireless Distribution System).

Słowniczek pojęć

  • Protokół TCP/IP
Za pośrednictwem protokołu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) odbywa się wymiana danych w Internecie i w większości sieci lokalnych. Obecnie stosuje się wersję 4 (IPv4) tegoż protokołu. W następnych latach zastąpi ją wersja 6 (IPv6), która ma zagwarantować niewyczerpaną pulę adresów. W wypadku IPv4 jest ich do dyspozycji około 4,3 miliarda, co przypuszczalnie wystarczy do 2012 roku. Po wprowadzeniu IPv6 pula adresów IP zwiększy się do 340 sekstylionów.

  • WPA2
Wi-Fi Protected Access to obecnie najbezpieczniejsza metoda szyfrowania w bezprzewodowych sieciach lokalnych. Polega na zastosowaniu hasła (pre-shared key, PSK), które muszą znać wszystkie urządzenia WLAN.

  • Grupa domowa
Funkcja wprowadzona w systemach Windows 7. Ma uprościć udostępnianie plików w sieci lokalnej. System operacyjny stosuje model P2P (peer-to-peer). Nie ma w nim centralnego komputera, który zarządza całą grupą. Nawet gdy pecet, w którym założono grupę domową, jest wyłączony, można dotrzeć do zasobów udostępnionych przez pozostałych jej członków. Do utworzenia nowej grupy domowej jest wymagany Windows 7 w wersji Home Premium, Professional lub Ultimate. Dołączenie do grupy jest możliwe już w Windows 7 Starter.

  • Udostępnianie folderów
Udostępnione zasoby są wyświetlane w oknie Eksploratora, gdy klikniesz ikonę Sieć lub Moje miejsca sieciowe (dotyczy Windows XP). Są tu wyszczególnione wszystkie komputery udostępniające foldery. Aby bezpośrednio odwołać się do udostępnionego folderu, wystarczy wpisać jego ścieżkę dostępu w wierszu adresu Eksploratora. Jeśli np. komputer o nazwie Roboczy udostępnia folder Dokumenty, stosowna ścieżka dostępu ma postać: \\Roboczy\Dokumenty.

  • Menedżer urządzeń
Wyświetla spis wszystkich podzespołów sprzętowych zainstalowanych w komputerze, więc jest pierwszym miejscem, w którym należy poszukiwać przyczyny problemów ze sprzętem. Aby przywołać go w Viście lub Windows 7, kliknij Start i wpisz Menedżer urządzeń w polu wyszukiwania. W Windows XP należy kliknąć kolejno Start | Ustawienia | Panel sterowania | System | Sprzęt | Menedżer urządzeń.