Sieć domowa, część II - konfiguracja w Windows XP, udostępnianie plików

Masz w domu dwa lub kilka komputerów? Połącz je ze sobą, by korzystać z szybkiej i bezpiecznej wymiany plików. Objaśniamy, jak założyć taką domową sieć w Windows XP.


1. Konfiguracja sieci bezprzewodowej w Windows XP

Etap 1. Najpierw kliknij menu Start | Panel sterowania | Połączenia sieciowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne i wskaż polecenie Właściwości. W oknie, które pojawi się na ekranie, wybierz wpis Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. Jeśli są zaznaczone opcje Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, wszystko jest skonfigurowane prawidłowo.

Etap 2. Połącz ruter i komputer kablem sieciowym. Tak samo postąp z pozostałymi pecetami, które mają znaleźć się w sieci. Gotowe!

Zobacz również:

  • Najlepsze routery na kartę SIM - jaki router kupić?

Etap 1. Zabezpiecz sieć bezprzewodową, jak opisaliśmy w punkcie 3, etap 1. W każdym komputerze, który ma być podłączony do sieci WLAN, powinien być zainstalowany dodatek Service Pack 3 do Windows XP, w przeciwnym razie nie będziesz mógł stosować szyfrowania WPA2 bez dodatkowego oprogramowania.

Etap 2. Przejdź do komputera, który ma znaleźć się w sieci bezprzewodowej, i kliknij menu Start | Panel sterowania | Połączenia sieciowe | Połączenie sieci bezprzewodowej. Klikając prawym przyciskiem myszy, otwórz menu podręczne i wskaż w nim polecenie Właściwości. Następnie wykonaj czynności opisane w punkcie 8, etap 1.

Etap 3. Dwukrotne kliknięcie ikony Połączenie sieci bezprzewodowej wyświetli listę pobliskich sieci. Zaznacz żądany WLAN i potwierdź przyciskiem Połącz.

Etap 4. Następnie wprowadź hasło dostępu do sieci. Windows XP z zasady nie pokazuje wpisywanych haseł. Bez dodatkowego oprogramowania nie zmusisz systemu do wyświetlania wpisywanych znaków, więc bardzo uważaj, aby nie popełnić błędu. Potwierdź, klikając przycisk Połącz. Jeżeli prawidłowo wykonasz wszystkie czynności, na liście obok nazwy sieci pojawi się informacja, że połączenie zostało nawiązane.

Właściwości sieci - w górnej części okna figuruje nazwa sprzętu odpowiadającego za połączenia sieciowe, w dolnej zaś m.in. stosowane protokoły.

Jeśli zaznaczysz tę opcję, ruter automatycznie przydzieli poszczególnym komputerom w sieci właściwe adresy IP. Dzięki temu zaoszczędzisz trochę czasu i unikniesz pomyłek.

2. Konfiguracja sieci Power Line w Windows XP

Zastosuj się do wskazówek z instrukcji instalowania sieci Power Line w Windows 7 (patrz punkt 4).

3. Wymiana plików w sieci

Za zainstalowaniem domowej sieci przemawiają co najmniej dwa argumenty. Po pierwsze, kilka komputerów może w ten sposób korzystać z jednego łącza internetowego. Dostęp do Sieci realizuje ruter. Po drugie, komputery podłączone do sieci lokalnej mogą wymieniać się plikami. Jednak aby to było możliwe, trzeba poczynić pewne przygotowania.

Wymiana danych przebiega najwygodniej wtedy, gdy można odwoływać się do innych pecetów za pośrednictwem Eksploratora Windows. W tym celu należy skonfigurować udostępnianie. Jak to zrobić i jak zabezpieczyć je przed nieautoryzowanym dostępem, opisujemy oddzielnie dla każdej wersji systemu Windows (patrz punkty 12-14).

We wszystkich edycjach Windows trzeba określić nazwę komputera i grupę roboczą przed zdefiniowaniem udostępnień. Sposób wykonywania tych czynności jest bardzo podobny w poszczególnych wersjach systemu, ilustrujemy je na przykładzie Windows XP. Najpierw naciśnij klawisze [Windows Pause]. Przejdź na kartę Nazwa komputera. W polu Opis komputera wprowadź nazwę, po której będziesz łatwo rozpoznawał komputer w sieci, np. Pecet roboczy lub Komputer dzieci.

Dzięki temu bez trudu określisz, które urządzenia są w danym momencie dostępne w twojej sieci lokalnej. W Viście i Windows XP komputery, które chcą wymieniać się plikami, muszą znajdować się w tej samej grupie roboczej. Domyślnie Windows proponuje nazwę Workgroup. Możesz ją jednak zmienić. Wystarczy kliknąć przycisk Zmień, zaznaczyć opcję Grupa robocza w rubryce Członkostwo i wpisać nową nazwę w pole poniżej.