Sieć jak na dłoni

Criston Precision 5.1 to najnowsza wersja systemu zarządzania stacjami roboczymi, mogącego konkurować z takimi narzędziami, jak Vector Networks PC-Duo Enterprise czy Microsoft Systems Management Server 2003.

Precision 5.1 ma architekturę klasyczną dla systemów zarządzania stacjami roboczymi. Składa się z Master Servera przechowującego bazę danych (SQL Server, Oracle, MSDE, Postgres), zdalnej konsoli administratora (aplikacja Javy), agentów działających na stacjach roboczych oraz ewentualnych serwerów pośredniczących, wykorzystywanych do zmniejszenia ruchu, zwłaszcza w rozległych sieciach.

Zarządzanie systemem przypomina pracę z konsolą MMC. Wszystkie funkcje systemu zgrupowano w drzewiastej strukturze, a moduły realizujące poszczególne zadania ładowane są dynamicznie.

Listę możliwości systemu otwiera najbardziej popularna w tego rodzaju narzędziach funkcja inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, włącznie z bezpośrednim dostępem do dysków klienta, rejestru i usług systemowych. Ponadto Precision 5.1 zawiera narzędzia do zdalnej konfiguracji, naprawy i kontroli stacji roboczych (połączenie typu zdalny pulpit), a także do automatycznej dystrybucji oprogramowania (łatek lub całych aplikacji) do stacji roboczych bezpośrednio z konsoli administratora.

Więcej: http://www.atm.com.pl


Zobacz również