Sieć made in Novell


W NetWare woluminy mogą być montowane (przyłączane) dynamicznie, trzeba tylko wydać odpowiednie polecenie z konsoli serwera. Jeśli zamontujesz je od razu, będziesz mógł skorzystać z dodatkowego miejsca na dysku podczas instalacji dodatkowych elementów systemu. Kolejnym etapem jest konfiguracja parametrów sieciowych. Na początek określasz, jakich protokołów sieciowych będziesz używać. Możesz wybrać TCP/IP i IPX. Firma Novell jako główny protokół zaleca TCP/IP i przy tej opcji należy pozostać. W odpowiednich polach podajesz adres IP serwera, maskę podsieci i adres gatewaya, jeśli go masz. W następnym oknie wpisujesz nazwę identyfikującą serwer i domenę (DNS), do której należy, np. pochrap.pcwk.idg.pl. Niezbędne jest również podanie adresów serwerów DNS, z których system ma korzystać.

W następnym oknie podajesz właściwą dla naszego kraju strefę czasową i przechodzisz do instalacji usługi NDS.

Zakładanie eDirectory

NetWare Administrator pozwala na zaawansowane zarządzanie, ale ma tylko angielski interfejs.

NetWare Administrator pozwala na zaawansowane zarządzanie, ale ma tylko angielski interfejs.

eDirectory NDS to usługa katalogowa służąca do gromadzenia informacji o obiektach w sieci. Kolejnym punktem instalacji jest określenie jej parametrów. Jeśli serwer jest pierwszy i jedyny w sieci, należy wybrać instalację nowego drzewa NDS.

Usługa eDirectory pozwala na gromadzenie danych o bardzo wielu obiektach.

Aby zarządzanie i przeglądanie NDS było efektywne, trzeba mieć strukturę przechowywania informacji. W przypadku NetWare jest to struktura drzewa, mającego korzeń (root) i gałęzie-pojemniki z informacjami o obiektach. Na samym końcu hierarchii występują obiekty typu liść, czyli użytkownicy, serwery, drukarki itp.

W ten sposób można łatwo zobrazować całą strukturę organizacyjną firmy, niezależnie od poziomu komplikacji oraz lokalizacji poszczególnych jednostek. Ponieważ Twój serwer jest pierwszym usługodawcą eDirectory, musisz zbudować nową bazę NDS, zaczynając właśnie od podania nazwy drzewa, np. IDG_Tree.

Następnie określasz nazwę kontekstu obiektu serwer. Kontekst to informacja pozwalająca na jednoznaczne zlokalizowanie dowolnego elementu w drzewie NDS (podobnie jak ścieżka dostępu do plików w systemie DOS). Instalowany obiekt (serwer) nie może się znajdować bezpośrednio w korzeniu drzewa i powinien być umieszczony w określonym kontenerze. Kontener (pojemnik) jest obiektem o właściwościach zbliżonych do folderów. Służy do gromadzenia i porządkowania obiektów typu liść. Obiekt serwer może być zawarty w pojemnikach typu Organizacja lub Jednostka organizacyjna. Wpisanie w pole Context for Server Object na przykład nazwy PCWK spowoduje automatyczne założenie pojemnika PCWK i umiejscowienie w nim serwera. Ostatnim punktem konfiguracji eDirectory jest przypisanie hasła do konta administratora. Domyślnie administrator systemu ma zakładane konto o nazwie admin.

Dodatkowe usługi NetWare

Po założeniu struktury NDS będziesz powtórnie proszony o umieszczenie w napędzie dyskietki z licencją. Jeśli nie chcesz w tym momencie instalować licencji, możesz przejść dalej, zaznaczając opcję Install without licenses. Pozwala to jednak na dostęp do serwera maksymalnie dwóch użytkowników. Przechodząc dalej, możesz określić, jakie usługi sieciowe serwer będzie oferował klientom sieci.

Przed zaznaczeniem któregokolwiek elementu należy się dobrze zastanowić nad jego przydatnością w sieci. Każda dodatkowa usługa absorbuje zasoby serwera i jeśli zaznaczysz wszystkie opcje, możesz obniżyć jego wydajność.

Instalacja niektórych usług, np. NetWare Enterprise Web Server, powoduje konflikty protokołu TCP/IP, bo serwer domyślnie instaluje usługi Apache based Services, umożliwiające konfigurację serwera przez przeglądarkę WWW . Obie usługi wymagają dostępu do portu 80 (http) i 443 (SSL).

Jeśli będziesz mieć do czynienia z podobną sytuacją, system wyświetli odpowiednie okno z propozycją zmiany numerów portów w celu wyeliminowania konfliktów.

Na koniec jesteś proszony o podanie niektórych parametrów serwera certyfikatów. Konieczne jest wystawiane firmy wystawiającej certyfikat (CA), by zapewnić bezpieczną komunikację usług wykorzystujących mechanizmy internetowe. Jego brak spowoduje, że takie elementy, jak np. NetWare Web Manager, nie będą działać. W oknie zawierającym informacje dotyczące serwera certyfikatów nie musisz zmieniać domyślnych parametrów i możesz kliknąć Next.

Dalszy przebieg instalacji systemu zależy od wybranych usług. Po zaznaczeniu na przykład Novell Native File Access Pack musisz podać dodatkowo: klienty, które ma obsługiwać (Macintosh, Windows, Unix), netbiosową nazwę serwera, sposób uwierzytelniania użytkowników itd.

Po dostarczeniu instalatorowi odpowiedzi na wszystkie pytania zostanie wyświetlone okno z informacją podsumowującą cały proces i rozpocznie się ostateczne kopiowanie plików na serwer.

Zakończenie instalacji to restart serwera.

Kolej na admina

Witryna iManage pozwala Ci zarządzać siecią, korzystając tylko z przeglądarki WWW.

Witryna iManage pozwala Ci zarządzać siecią, korzystając tylko z przeglądarki WWW.

Pomyślne zakończenie instalacji systemu to dopiero początek. Kolejnym etapem jest przygotowanie komputera administratora. W tym celu w jednej ze stacji roboczych sieci należy zainstalować klienta systemu Novell. Możesz się posłużyć dołączoną do pakietu płytą instalacyjną Client Software z zestawem programów klienckich do różnych systemów operacyjnych. Najnowsze wersje oprogramowania możesz pobrać z serwera firmy Novell (http://download.novell.com). Czeka to przede wszystkim osoby pracujące z Windows XP, gdyż oprogramowanie na płycie nie jest zgodne z tym systemem.

Po włożeniu do napędu dysku Client Software automatycznie uruchomi się aplikacja pozwalająca na wybór odpowiedniego klienta. Po wskazaniu polskiej wersji oprogramowania i określeniu systemu operacyjnego rozpoczyna się instalacja - standardowa lub zaawansowana, zależnie od Twojego wyboru. Podczas instalacji zawansowanej musisz podać, które składniki klienta chcesz zainstalować, z jakiego protokołu korzysta sieć i z jaką wersją serwera będzie się łączył komputer. Biorąc pod uwagę opisaną wcześniej konfigurację systemu, należy zaznaczyć instalację protokołu IP, bez zgodności z IPX, oraz wersję serwera z usługą NDS (4.x i wyższy). Na zakończenie zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie stacji roboczej. Jeśli po restarcie systemu zobaczysz okno z logo firmy Novell, będzie to oznaczać poprawne zainstalowanie klienta. Ponieważ klient sieci Novell jest potrzebny wszystkim komputerom, w ten sam sposób należy postępować w wypadku pozostałych stacji roboczych. Jeśli podczas instalacji serwera zaznaczyłeś usługę Novell Native File Access, nie musisz instalować oprogramowania klientów. W gestii administratora leży wówczas odpowiednie skonfigurowanie serwera.