Sieć made in Novell


Jak zarządzać

Okno powitalne programu Neat, który ułatwia wykonanie wielu czynności administracyjnych.

Okno powitalne programu Neat, który ułatwia wykonanie wielu czynności administracyjnych.

Po pomyślnym zalogowaniu się na konto administratora możesz rozpocząć zarządzanie. Jednym z najprostszych narzędzi dostępnych w pakiecie SBS 6 jest program Network Easy Administration Tool (NEAT). Uruchamiasz go, klikając NEAT32.EXE w katalogu SYS:\PUBLIC. Do katalogu PUBLIC możesz się dostać na kilka sposobów: przeglądając folder Moje miejsca sieciowe, mapując katalog poleceniem Mapuj dysk sieciowy (np. w menu Narzędzia Eksploratora Windows) albo wybierając Start | Uruchom i wpisując NEAT32.EXE. Dzięki polskiemu interfejsowi programu NEAT nawet mniej doświadczeni użytkownicy łatwo wykonają bieżące zadania administracyjne. Zaraz po starcie NEAT wyświetlane jest okno Zadania szybkiej instalacji. Pozwala ono na błyskawiczne tworzenie kont użytkowników, grup, konfigurację drukarek, podłączenia do Internetu oraz programu GroupWise. Dostępne w tym narzędziu opcje stanowią część możliwości konfiguracyjnych systemu NetWare.

Do kompleksowego zarządzania serwerem możesz wykorzystać inne aplikacje lub metody. Niestety, w przeciwieństwie do NEAT, jesteś skazany na angielski interfejs użytkownika. Podstawowym narzędziem administratora systemu NetWare jest program NetWare Administrator, umieszczony w katalogu SYS:\PUBLIC\WIN32\nwdamn32.exe. Pozwala na szczegółowe konfigurowanie wszystkich obiektów NDS, dodatkowo zawiera odnośniki do innych aplikacji pomocnych w zarządzaniu serwerem.

Kolejnym przydatnym i bardzo elastycznym narzędziem jest iManage do administrowania serwerem z poziomu przeglądarki WWW. Aby wykonać nawet skomplikowane czynności, wystarczy podłączyć się do serwera, wpisując:http://adres_IP_serwera: 2200/eMFrame/iManage.html/

Podstawowe czynności administracyjne

Tworzenie konta użytkownika jest bardzo proste i wystarczy do tego aplikacja NEAT.

Tworzenie konta użytkownika jest bardzo proste i wystarczy do tego aplikacja NEAT.

Do wykonania podstawowych czynności administracyjnych wystarczy aplikacja NEAT. W pierwszej kolejności musisz utworzyć konta dla użytkowników sieci.

W tym celu w oknie Zadania szybkiej instalacji wybierasz pole Użytkownicy i klikasz opcję Konfigurowanie użytkowników. Dalej wprowadzasz nazwę klienta i nazwisko użytkownika. Z tych dwóch pól system automatycznie zbuduje nazwę logowania.

Kolejne pola pozwalają na określenie lokalizacji i nazwy folderów domowych użytkowników. Będą wykorzystywane do przechowywania osobistych danych poszczególnych klientów sieci. Zalecane są domyślne ustawienia, gdyż łatwiej zarządzać folderami użytkowników zebranymi w jednym miejscu. Po kliknięciu Dalej podajesz informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu i numer faksu. Zostaną uwzględnione w książce adresowej programu GroupWise. W następnym oknie możesz określić przynależność danego konta do grup systemu NetWare. Jeśli nie ma odpowiedniej grupy, tworzysz ją, wybierając przycisk Dodaj. Na koniec należy przypisać do zakładanego konta początkowe hasło, służące do pierwszego zalogowania się użytkownika w sieci.

Po założeniu konta możesz przypisać użytkownikowi określone prawa w systemie plików oraz zdefiniować skrypty logowania. System plików NetWare pozwala na określenie uprawnień dostępu do dowolnego pliku i katalogu: Supervisor (prawo do zarządzania zasobem), Read (odczyt), Write (zapis), Create (utworzenie np. pliku), Erase (usunięcie), Modify (modyfikacja), File Scan (prawo do obejrzenia zawartości zasobu, np.), Access Control (zmiana praw). NEAT natomiast pozwala jedynie na uproszczone przypisywanie uprawnień: pełne, tylko odczyt i brak.

Przygotowując system sieciowy do pracy, musisz zapewnić użytkownikom możliwość drukowania. Czynności związane z konfiguracją tej części systemu NetWare wykonywane są nie w programie NEAT, lecz za pomocą narzędzia iManage.

Aby je uruchomić, korzystasz z przeglądarki internetowej. Po wpisaniu adresuhttp://adres_IP_serwera:2200/eMFrame/iManage.html/ uruchamia się witryna pozwalająca na konfigurację takich parametrów serwera, jak DNS, DHCP i omawiane właśnie drukowanie. Zanim przejdziesz do zarządzania środowiskiem wydruku, musisz poznać kilka podstawowych pojęć związanych z drukowaniem.

Drukowanie w sieci opartej na NetWare 6 jest realizowane za pośrednictwem usługi iPrinter/NDPS (Novell Distributed Print Services). Poprawna konfiguracja wymaga założenia w NDS kilku obiektów. Pierwszym jest Broker, za pomocą którego klienci sieci mogą otrzymywać informacje o dostępności urządzeń drukujących lub stanie wysłanych do druku dokumentów. Drugi obiekt to menedżer NDPS, czyli platforma obsługująca agenty wydruku, reprezentujące drukarki w środowisku NDPS. Agenty obsługują urządzenia podłączone zarówno bezpośrednio do sieci oraz serwera, jak i stacji roboczych.

Przed rozpoczęciem konfiguracji sprawdź, czy podczas instalacji usług sieciowych systemu zaznaczyłeś opcję iPrint/NDPS. Jeśli nie, umieść płytę instalacyjną systemu operacyjnego w stacji CD-ROM serwera i z konsoli X-Windows wybierz Install. Dalej, po zalogowaniu na koncie administratora, wskaż w źródle instalacji napęd CD-ROM, a na liście usług zaznacz iPrint/NDPS.

Po kilku minutach usługa jest zainstalowana. Następnie należy utworzyć niezbędne obiekty w eDirectory. Zaczynasz od brokera.

Do realizacji tego zadania możesz wykorzystać witrynę iManage lub narzędzie NetWare Administrator. W iManage wystarczy kliknąć iPrint Managment | Create Broker i podać nazwę brokera oraz jakie usługi będzie realizował. Kolejnym obiektem do utworzenia jest NDPS Manager. Tutaj podobnie, podajesz nazwę, kontekst i lokalizację (np. wolumin) bazy menedżera. Na koniec musisz dodać odpowiednie wpisy do pliku autoexec.ncf - dzięki nim broker i menedżer będą się ładować automatycznie podczas startu serwera. Jeśli np. założyłeś Broker_PCWK i Manager_PCWK (oba w kontenerze PCWK) należy na końcu pliku autoexec.ncf wpisać load broker Broker_PCWK.PCWK i load ndpsm Manager_PCWK.PCWK. Następnie możesz dodać agenta reprezentującego drukarkę sieciową. Ponieważ istnieje wiele możliwości podłączenia drukarki widocznej dla użytkowników pracujących w sieci, najlepiej wykonywać to w oknie menedżera NDPS na konsoli serwera NetWare lub w programie Network Administrator (opcja Create NDPS Printer). Dodając agenta, musisz określić takie właściwości, jak nazwa, nazwa związanego z agentem menedżera, typ gatewaya (zależny od typu drukarki) i właściwości gatewaya (typ drukarki, przyłączenia i kontrolera). Jeśli na przykład dodawaną drukarką jest przyłączony lokalnie do serwera HP Laser Jet 5L, w narzędziu NetWare Administrator wprowadzasz następujące dane: kliknij NDPS Printer, po pojawieniu się okna wpisz HPLJ5L, następnie kliknij create new printer agent i w oknie, które się pojawi w polu wyboru NDPS Manager name wpisz Manager_PCWK, w polu wyboru Gateway Types wpisz Novell Printer Gateway, w polu wyboru Printer Type wpisz HP Laser Jet 5L w polu wyboru Connection Type wpisz Local, a w polu wyboru Port Type wpisz LPT1, w Controller Type wpisz Auto Select. Jeśli drukarka jest online, otrzymasz komunikat o poprawnym zakończeniu instalacji agenta.