Sieć pod lupą

PC-Duo Enterprise to solidny system zarządzania stacjami roboczymi, który może śmiało konkurować z Microsoft Systems Management Server 2003.

W systemie PC-Duo zastosowano rozwiązania charakterystyczne dla tego rodzaju aplikacji. Mamy zatem moduł serwera przeznaczony do zarządzania i przetwarzania informacji, moduły klientów do zainstalowania na stacjach roboczych oraz udostępniony w sieci folder, który służy jako punkt wymiany danych.

Moduł serwera - Enterprise Console - jest centrum sterowania systemu PC-Duo i został przygotowany jako konsola MMC. Dzięki temu bardzo dobrze integruje się z pozostałymi narzędziami do administracji siecią lub komputerem. Oprócz znajomego interfejsu użytkownika, na łatwość obsługi tego dość złożonego systemu wpływa również jego modułowa budowa. Oddzielne komponenty systemu odpowiadają za takie zadania, jak inwentaryzacja sprzętu i aplikacji, dystrybucja oprogramowania, statystyki wykorzystania aplikacji, diagnostyka stacji roboczych, elektroniczny system pomocy dla użytkowników oraz praca zdalna na komputerach klientów.

Zobacz również:

  • Najlepsze oprogramowanie dla małych firm i freelancerów

Podstawowa zasada działania modułów odpowiedzialnych za inwentaryzację i monitorowanie jest następująca. Najpierw za pomocą konsoli administracyjnej tworzona jest baza danych (format Access) przechowująca informacje o całym zarządzanym segmencie sieci. Następnie na maszyny klientów przekazywane są specjalne programy (agenty), które skanują i nadzorują stacje robocze. Zebrane informacje najpierw trafiają do współdzielonego folderu sieciowego, a następnie są importowane do głównej bazy danych. Ich analiza odbywa się za pomocą konsoli administracyjnej, która odpytuje bazę danych, stosując najróżniejsze kwerendy SQL, po czym tworzy zestawienia w formacie HTML lub drukuje raporty.

Zakres dostępnych informacji jest naprawdę imponujący. PC-Duo dostarcza informacji o wszystkich komponentach sprzętowych, łącznie z numerami seryjnymi, numerem gniazda rozszerzeń, wykorzystywanymi przerwaniami, zakresami pamięci, czyli praktycznie wszystko, co potrafi wyczytać z systemu szanujący się program diagnostyczny, tylko że w przypadku PC-Duo operacje te wykonywane są zdalnie, automatycznie i na wielu komputerach jednocześnie. Inwentaryzacja oprogramowania dostarcza z kolei informacji nie tylko o zainstalowanych aplikacjach, ale także usługach systemowych i zawartości dysków. Dzięki temu możliwe jest śledzenie zmian na poziomie poszczególnych plików. Inwentaryzacja pozwala łatwo zidentyfikować niespodziewane i nieautoryzowane zmiany w konfiguracji sprzętowej, a także pilnie kontrolować legalność wykorzystywanego oprogramowania.

Z zagadnieniem inwentaryzacji i kontroli wiąże się moduł Package Policy Manager, który pozwala zdefiniować zbiór zasad stosowanych do komputerów klientów, a następnie sprawdzać zgodność poszczególnych maszyn z ustalonymi wymaganiami. W efekcie otrzymujemy informacje o nieautoryzowanych aplikacjach (które nie powinny być zainstalowane w firmowych stacjach roboczych), aplikacjach niepotrzebnych (nieużywanych), programach w nieprawidłowych wersjach oraz brakujących elementów oprogramowania.

Po wykryciu problemów i niezgodności, PC-Duo nie pozostawia jednak administratora samego sobie. Brakujące aplikacje można automatycznie przenosić na stacje robocze. Konsola administracyjna pozwala przygotować odpowiednie pakiety, które zostaną wysłane do komputerów klientów i zainstalowane albo natychmiast, albo przy następnym uruchomieniu zdalnego systemu. Instalacja może odbywać się "po cichu" lub w pełnej interakcji z użytkownikiem, który może ponadto chwilowo opóźnić dostarczanie aplikacji do swojego komputera. Jeżeli docelowe stacje robocze są w danym momencie wyłączone, można je uruchomić za pomocą mechanizmu Wake-on-LAN i sterować za pomocą zdalnej kontroli. Mechanizm automatycznej dystrybucji aplikacji można też wykorzystać do dystrybucji na stacje robocze samego modułu klienta programu PC-Duo. Zakres maszyn ustalany jest wtedy na podstawie przynależności do domeny lub grupy roboczej lub też na poziomie pojedynczych maszyn.

Proces identyfikacji aplikacji oprócz wbudowanych mechanizmów, może wykorzystywać także dodatkowe zbiory zasad zdefiniowane przez użytkownika, co pozwala identyfikować również własne aplikacje firmowe lub inne nietypowe elementy oprogramowania. Natomiast, jeżeli czegoś nie da się odczytać automatycznie, zawsze można przygotować ankietę i zadać kilka pytań bezpośrednio zdalnemu użytkownikowi.

Bardzo docenianą funkcją PC-Duo okaże się z pewnością ochrona aplikacji. Dzięki śledzeniu zmian w systemie operacyjnym, migawkowym zapisywaniu informacji o jego stanie oraz na podstawie zapisanych w profilach danych o wymaganiach aplikacji, możliwe jest automatyczne usuwanie szkodliwych zmian i przywracanie prawidłowego funkcjonowania programów, a tym samym utrzymywanie w pełnej gotowości krytycznych aplikacji firmowych...


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: