Sieciowe nauczanie

Uniwersytet w Hongkongu jako jedna z pierwszych uczelni na świecie wprowadza kompleksowy system zdalnego nauczania przez Internet.

Od nowego roku akademickiego University of Science and Technology w Hongkongu będzie korzystać z kompleksowego systemu przeznaczonego do nauki online, którego twórcą jest firma Lotus Development.

Znana również w Polsce platforma LearningSpace będzie służyć jako system do zarządzania i oferowania wykładów przez sieć. LearningSpace umożliwi wybór 4 modeli nauczania. Pierwszy z nich ma polegać na tym, iż studenci będą pobierać materiały i notatki z sieci w dowolnym czasie. Drugi model zakłada wprowadzenie prezentacji multimedialnych do wykładów dostępnych przez sieć. Trzeci model, o nieco większej efektywności nauczania, będzie polegać na tym, iż większości kursów prowadzonych online zostanie wsparta cotygodniowym, godzinnym spotkaniem "twarzą w twarz" z wykładowcą w celach konsultacyjnych. Władze uczelni przewidziały również wprowadzenie czwartego modelu, w którym wykłady są prowadzone wyłącznie przez sieć. Znajdzie on zastosowanie w przypadku nauczania na odległość studentów zaocznych.

Obecnie 80% wykładów na uczelni w Hongkongu jest prowadzonych zgodnie z modelem drugim. Około 10% zajęć przeprowadzanych jest zgodnie z modelem trzecim, gdzie nauczanie online jest uzupełniane cotygodniowymi konsultacjami. Większość studentów pozytywnie ocenia nowy system pracy, ponieważ pozwala on na naukę w dowolnym czasie i miejscu.

System nauczania na odległość przez Internet również w Polsce zyskuje coraz większe zainteresowanie. Początkowo tego typu przedsięwzięcia podejmą zapewne nie uczelnie, a np. firmy szkoleniowe z branży IT, dla których Internet stanowi znakomity "kanał" do przeprowadzania nauczania.


Zobacz również