Siedem kroków w kierunku mediów społecznościowych

Firmy powinny zadać sobie siedem istotnych pytań, zanim stworzą politykę swojej obecności w mediach społecznościowych - wynika z opracowania Gartnera. Media społecznościowe kuszą firmy możliwościami wejścia w interakcję z pracownikami, partnerami biznesowymi, aktualnymi i potencjalnymi klientami oraz tysiącami anonimowych konsumentów. Jednak zanim firma zacznie działać w mediach społecznościowych, powinna dokładnie ustalić politykę swojej w nich obecności oraz wyraźnie zakomunikować ją pracownikom.

Oto siedem najważniejszych - według Gartnera - pytań, na które należy odpowiedzieć zanim rozpocznie się działania w serwisach społecznościowych.

1. Jaka jest strategia naszej organizacji w mediach społecznościowych? Należy określić cel swojej inicjatywy, zanim rozpocznie się działanie, trzeba też ustalić, w jaki sposób te działania będą wpisywały się w misję, strategię i wartości organizacji oraz jakie są spodziewane wyniki naszych działań.

2. Kto napisze i przejrzy zasady polityki? Niektóre organizacje zostawiają napisanie zbioru reguł CIO, inne decydują o tym na szczeblu zarządu, jeszcze inne tworzą specjalną komisję, która stworzy regulamin. Ważne, aby ustalić, kto jest odpowiedzialny i kto będzie wykonywał pracę, zanim firma rozpocznie działania nad stworzeniem polityki, a jeśli to możliwe, warto wybrać zespół odpowiedzialnych osób z różnych działów.

3. W jaki sposób będziemy analizować politykę obecności w mediach społecznościowych? Zyskanie informacji zwrotnych na temat polityki obecności w mediach społecznościowych służy dwóm celom. Zapewnia, że liczne, rozproszone interesy: prawny, bezpieczeństwa, prywatności, promocji firmy są reprezentowane i polityka jest zrównoważona. Po drugie, zwiększa liczbę osób, które mają do czynienia z tym kodeksem - różni ludzie są proszeni o przejrzenie i skomentowanie szkicu strategii.

4. W jaki sposób poinformujemy pracowników o ich obowiązkach? Niektóre organizacje mylą tworzenie polityki z komunikowaniem polityki. Polityka powinna być dobrze napisana i zrozumiała, ale taki dokument najprawdopodobniej nie wystarczy do poinstruowania pracowników o ich obowiązkach związanych z mediami społecznościowymi. Dobry plan komunikacji, wsparty programem szkoleń, pomoże we wprowadzeniu polityki w życie.

5. Kto będzie odpowiedzialny za monitorowanie aktywności pracowników w mediach społecznościowych? Gdy strategia jest już ustalona, zostały sformułowane zasady, kto będzie pilnował ich przestrzegania? Pomoże w tym dobrze opracowany program szkoleń i informacji, jednak menedżerowie i osoba odpowiedzialna za media społecznościowe w firmie także muszą zwracać na to uwagę.

6. W jaki sposób przeszkolimy menedżerów, którzy będą wprowadzać pracowników w używanie mediów społecznościowych? Niektórzy menedżerowie nie będą mieli problemu we wspieraniu pracowników w nawigowaniu po niezliczonych stronach serwisów społecznościowych. Inni mogą mieć problem w doradzeniu im, jakie jest najlepsze podejście do blogów, mikroblogów czy sieci społecznościowych. Według ekspertów Gartnera, firma musi posiadać plan w jaki sposób menedżerowie zyskają umiejętności, które pozwolą im pomagać pracownikom w tym obszarze.

7. W jaki sposób wykorzystamy błędy aby poprawić naszą politykę i system szkoleń? Firmy, które dokładnie planują strategię pojawienia się w mediach społecznościowych, uwzględniającą misję, cele i wartości organizacji, będą w stanie sprawdzić w jakim stopniu te inicjatywy były udane i użyć tej wiedzy aby lepiej planować następne projekty.