Siedemnaście milionów etatów

Kraje OECD powinny stworzyć 17 milionów miejsc pracy aby wrócić do poziomu zatrudnienia sprzed kryzysu - wynika z raportu OECD.

Bezrobocie w krajach OECD osiągnęło szczyt w maju 2010 r. - 8,6%, czytamy w raporcie Employment Outlook 2010. Zdaniem sekretarza generalnego OECD Angela Gurrii, "Tworzenie miejsc pracy powinno być priorytetem dla rządów. Walka z bezrobociem i deficytem fiskalnym w tym samym czasie jest ogromnym wyzwaniem, ale trzeba to wyzwanie podjąć. Mimo oznak polepszenia sytuacji w większości krajów, nadal istnieje ryzyko, że miliony osób utracą kontakt z rynkiem pracy. Nie można zaakceptować wysokiej stopy bezrobocia jako nowej zwyczajnej sytuacji. Trzeba jej stawić czoła stosując odpowiednią strategię".

Dzisiejsza “dziura na rynku pracy" różni się znacząco pomiędzy krajami: np. w USA trzeba stworzyć ok. 10 mln miejsc pracy, a Hiszpania straciła od 2007 roku ok. 2,5 mln miejsc pracy. Wg OECD w Polsce stopa bezrobocia w połowie 2010 roku wyniosła 8,3%, podczas gdy w 2008 r. - 7,2%. Osoby, które poszukują pracy dłużej niż rok stanowią w naszym kraju 23,6% bezrobotnych.

W krajach OECD w tej chwili aż 47 milionów bezrobotnych. Jeśli wziąć pod uwagę osoby, które zrezygnowały już z poszukiwania pracy lub pracują w niepełnym wymiarze, a chciałyby w pełnym - liczba bezrobotnych w OECD może sięgać 80 milionów.

Większość krajów wprowadziła lub rozwinęła programy, które pomagają bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia podczas kryzysu. Rządy powinny inwestować więcej w szkolenia, zwłaszcza osób, które mają niskie kwalifikacje. Ulgi podatkowe lub inne formy zachęt dla firm zatrudniających osoby, które były bezrobotne przez ponad rok mogłyby stymulować tworzenie miejsc pracy - wynika z raportu.

W skład OECD wchodzą: Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry Wielka Brytania, Włochy i USA.